Claus Krag
Get Claus Krag essential facts below. View Videos or join the Claus Krag discussion. Add Claus Krag to your PopFlock.com topic list for future reference or share this resource on social media.
Claus Krag

Claus Krag (born April 21, 1943) is a Norwegian educator, historian, and writer. He is a noted specialist in Old Norse philology and medieval Norwegian history. Krag earned his Cand.philol. in 1969. He is Professor of History at Telemark University College. [1][2]

Selected works

 • Motstandsbestemmelsene i Frostatingsloven (1969)
 • Artikler i utvalg for historiestudiet : Roma og middelalder (1975)
 • By og imperium : Romas historie fra republikk til keiserdømme : tekst, kilder og oppgaver (1977)
 • Introduksjon til bosetningshistorien (1980)
 • Oldtidens historie ca. 700 f.Kr. - 600 e.Kr. Første del : Hellas (1983)
 • Skikkethet og arv i tronfølgeloven av 1163 (1983)
 • Perspektiv på tidlig middelalder (1983)
 • Europa i middelalderen : hovedlinjer i den politiske utvikling ca. 500-1300 (1985)
 • Ynglingatal og Ynglingesaga- en studie i historiske kilder (1991)
 • Vikingtid og rikssamling 800-1130 (Aschehoug's History of Norway, 2) (Oslo, 1995)
 • Kirkens forkynnelse i tidlig middelalder og nordmennenes kristendom (1995)
 • Norges historie fram til 1319 (Oslo, 2000)
 • Sverre: Norges største middelalderkonge (2003)

References

External links  This article uses material from the Wikipedia page available here. It is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0.

Claus_Krag
   
Music Scenes