Northeast China Administrative Division Codes of the PRC (Division 2)
Get Northeast China Administrative Division Codes of the PRC Division 2 essential facts below. View Videos or join the Northeast China Administrative Division Codes of the PRC Division 2 discussion. Add Northeast China Administrative Division Codes of the PRC Division 2 to your PopFlock.com topic list for future reference or share this resource on social media.
Northeast China Administrative Division Codes of the PRC Division 2

List of administrative division codes of the PRC in Division 2 or Northeast China.

Liaoning (21)

210000 Liaoning Province
210100 Shenyang city
210101 District
210102 Heping
210103 Shenhe
210104 Dadong
210105 Huanggu
210106 Tiexi
210111 Sujiatun
?
210112 Hunnan
210113 Shenbei
?
210114 Yuhong
210115 Liaozhong
210120 Shi
210121 Xinmin Co.
210122 Liaozhong Co.
210123 Kangping Co.
210124 Faku Co.
210181 Xinmin city
210200 Dalian city
210201 District
210202 Zhongshan
210203 Xigang
210204 Shahekou
?
210211 Ganjingzi
?
210212 Lüshunkou
?
210213 Jinzhou
210214 Pulandian
?
210219 Wafangdian city
?
210220 Shi
210221 Jin Co.
210222 Xinjin Co.
210223 Fu Co.
210224 Changhai Co.
210225 Zhuanghe Co.
210281 Wafangdian city
?
210282 Pulandian city
?
210283 Zhuanghe city
210300 Anshan city
210301 District
210302 Tiedong
210303 Tiexi
210304 Lishan
210311 Qianshan
210319 Haicheng city
210320 Shi
210321 Tai'an Co.
210322 Haicheng Co.
210323 Xiuyan Co.
210381 Haicheng city
210400 Fushun city
210401 District
210402 Xinfu
210403 Dongzhou
210404 Wanghua
210411 Shuncheng
210420 Shi
210421 Fushun Co.
210422 Xinbin Co.
210423 Qingyuan Co.
210500 Benxi city
210501 District
210502 Pingshan
210503 Xihu
210504 Mingshan
210505 Nanfen
210511 Lixin
210520 Shi
210521 Benxi Co.
210522 Huanren Co.
210600 Dandong city
210601 District
210602 Yuanbao
210603 Zhenxing
210604 Zhen'an
210620 Shi
210621 Fengcheng Co.
210622 Xiuyan Co.
210623 Donggou Co.
210624 Kuandian Co.
210681 Donggang city
210682 Fengcheng city
210700 Jinzhou city
210701 District
210702 Guta
210703 Linghe
210704 Nanpiao
210705 Huludao
?
210711 Taihe
210719 Jinxi city
210720 Shi
210721 Jinxi Co.
210722 Xingcheng Co.
210723 Suizhong Co.
210724 Jin Co.
210725 Beizhen Co.
210726 Heishan Co.
210727 Yi Co.
210781 Linghai city
210782 Beizhen city
210800 Yingkou city
210801 District
210802 Zhanqian
210803 Xishi
210804 Bayuquan
?
210811 Laobian
210812 Bayuquan
?
210820 Shi
210821 Yingkou Co.
210822 Panshan Co.
210823 Dawa Co.
210824 Gai Co.
210881 Gaizhou city
210882 Dashiqiao city
?
210900 Fuxin city
210901 District
210902 Haizhou
210903 Xinqiu
210904 Taiping
210905 Qinghemen
?
210911 Xihe
210920 Shi
210921 Fuxin Co.
210922 Zhangwu Co.
211000 Liaoyang city
211001 District
211002 Baita
211003 Wensheng
211004 Hongwei
211005 Gongchangling
?
211011 Taizihe
?
211020 Shi
211021 Liaoyang Co.
211022 Dengta Co.
211081 Dengta city
211100 Panjin city
211101 District
211102 Shuangtaizi
?
211103 Xinglongtai
?
211104 Dawa
211111 Jiao
211121 Dawa Co.
211122 Panshan Co.
211200 Tieling city
211201 District
211202 Yinzhou
211203 Tiefa
211204 Qinghe
211221 Tieling Co.
211222 Kaiyuan Co.
211223 Xifeng Co.
211224 Changtu Co.
211225 Kangping Co.
211226 Faku
211281 Diaobingshan city
?
211282 Kaiyuan city
211300 Chaoyang city
211301 District
211302 Shuangta
211303 Longcheng
211319 Beipiao city
211321 Chaoyang Co.
211322 Jianping Co.
211323 Lingyuan Co.
211324 Kalaqinzuoyi Co.
211325 Jianchang Co.
211326 Beipiao Co.
211381 Beipiao city
211382 Lingyuan city
211400 Huludao city
?
211401 District
211402 Lianshan
211403 Longgang
211404 Nanpiao
211421 Suizhong Co.
211422 Jianchang Co.
211481 Xingcheng city
212100 Tieling Prefecture
?
212200 Chaoyang Prefecture
?
212300 Panjin Prefecture
?
212400 Juud League
?
219000 Direct administration
219001 Wafangdian city
?
219002 Haicheng city
219003 Jinxi city
219004 Xingcheng city
219005 Tiefa city
219006 Beipiao city
219007 Kaiyuan city
219008 Pulandian city
?
219009 Lingyuan city
219010 Zhuanghe city
219011 Dashiqiao city
?
219012 Gaizhou city
219013 Xinmin city
219014 Donggang city
219015 Linghai city
219016 Fengcheng city

Jilin (22)

220000 Jilin Province
220100 Changchun city
220101 District
220102 Nanguan
220103 Kuancheng
220104 Chaoyang
220105 Erdao
220106 Lüyuan
220111 Jiao
220112 Shuangyang
220113 Jiutai
220120 Shi
220121 Yushu Co.
220122 Nong'an Co.
220123 Jiutai Co.
220124 Dehui Co.
220125 Shuangyang Co.
220181 Jiutai city
220182 Yushu city
220183 Dehui city
220200 Jilin city
220201 District
220202 Changyi
220203 Longtan
220204 Chuanying
220205 Fengman
220211 Fengman
220220 Shi
220221 Yongji Co.
220222 Shulan Co.
220223 Panshi Co.
220224 Jiaohe Co.
220225 Huadian Co.
220281 Jiaohe city
220282 Huadian city
220283 Shulan city
220284 Panshi city
220300 Siping city
220301 District
220302 Tiexi
220303 Tiedong
220319 Gongzhuling city
?
220321 Huaide Co.
220322 Lishu Co.
220323 Yitong Co.
220324 Shuangliao Co.
220381 Gongzhuling city
?
220382 Shuangliao city
220400 Liaoyuan city
220401 District
220402 Longshan
220403 Xi'an
220421 Dongfeng Co.
220422 Dongliao Co.
220500 Tonghua city
220501 District
220502 Dongchang
220503 Erdaojiang
?
220519 Meihekou city
?
220521 Tonghua Co.
220522 Ji'an Co.
220523 Huinan Co.
220524 Liuhe Co.
220581 Meihekou city
?
220582 Ji'an city
220600 Baishan city
220601 District
220602 Hunjiang
220603 Sanchazi
?
220604 Linjiang
220605 Jiangyuan
220621 Fusong Co.
220622 Jingyu Co.
220623 Changbai Co.
220624 Linjiang Co.
220625 Jiangyuan Co.
220681 Linjiang city
220700 Songyuan city
220701 District
220702 Ningjiang
220721 Qianguo'erluosi Co.
220722 Changling Co.
220723 Qian'an Co.
220724 Fuyu Co.
220781 Fuyu city
220800 Baicheng city
220801 District
220802 Taobei
220821 Zhenlai Co.
220822 Tongyu Co.
220881 Taonan city
220882 Da'an city
222100 Siping Precture
?
222200 Tonghua Precture
?
222300 Baicheng Prefecture
?
222400 Yanbian Prefecture
222401 Yanji city
222402 Tumen city
222403 Dunhua city
222404 Hunchun city
222405 Longjing city
222406 Helong city
222421 Longjing Co.
222422 Dunhua Co.
222423 Longjing Co.
222424 Wangqing Co.
222425 Hunchun Co.
222426 Antu Co.
222500 Dehui Prefecture
?
222600 Yongji Precture
?
222700 Jirem League
?
229000 Direct administration
229001 Gongzhuling city
?
229002 Meihekou city
?
229003 Ji'an city
229004 Huadian city
229005 Jiutai city
229006 Jiaohe city
229007 Yushu city
229008 Shulan city
229009 Da'an city
229010 Taonan city
229011 Linjiang city
229012 Dehui city

Heilongjiang (23)

230000 Heilongjiang Province
?
230100 Harbin city
?
230101 District
230102 Daoli
230103 Nangang
230104 Daowai
230105 Taiping
230106 Xiangfang
230107 Dongli
230108 Pingfang
230109 Songbei
230110 Xiangfang
230111 Hulan
230112 Acheng
230113 Shuangcheng
230121 Hulan Co.
230122 Acheng Co.
230123 Yilan Co.
230124 Fangzheng Co.
230125 Bin Co.
230126 Bayan Co.
230127 Mulan Co.
230128 Tonghe Co.
230129 Yanshou Co.
230181 Acheng city
230182 Shuangcheng city
230183 Shangzhi city
230184 Wuchang city
230200 Qiqihar city
230201 District
230202 Longsha
230203 Jianhua
230204 Tiefeng
230205 Ang'angxi
?
230206 Fularji
230207 Nianzishan
?
230208 Meilisi
?
230221 Longjiang Co.
230222 Hehe Co.
230223 Yi'an Co.
230224 Tailai Co.
230225 Gannan Co.
230226 Du'erbote Co.
230227 Fuyu Co.
230228 Lindian Co.
230229 Keshan Co.
230230 Kedong Co.
230231 Baiquan Co.
230281 Nehe city
230300 Jixi city
230301 District
230302 Jiguan
230303 Hengshan
230304 Didao
230305 Lishu
230306 Chengzihe
?
230307 Mashan
230321 Jidong Co.
230322 Hulin Co.
230381 Hulin city
230382 Mishan city
230400 Hegang city
230401 District
230402 Xiangyang
230403 Gongnong
230404 Nanshan
230405 Xing'an
230406 Dongshan
230407 Xingshan
230421 Luobei Co.
230422 Suibin Co.
230500 Shuangyashan city
?
230501 District
230502 Jianshan
230503 Lingdong
230504 Lingxi
230505 Sifangtai
?
230506 Baoshan
230521 Jixian Co.
230522 Youyi Co.
230523 Baoqing Co.
230524 Raohe Co.
230600 Daqing city
230601 District
230602 Sartu
?
230603 Longfeng
230604 Ranghulu
?
230605 Honggang
230606 Datong
230621 Zhaozhou Co.
230622 Zhaoyuan Co.
230623 Lindian Co.
230624 Du'erbote Co.
230700 Yichun city
230701 District
230702 Yichun
230703 Nancha
230704 Youhao
230705 Xilin
230706 Cuiluan
230707 Xinqing
230708 Meixi
230709 Jinshantun
?
230710 Wuying
230711 Wumahe
?
230712 Tangwanghe
?
230713 Dailing
230714 Wuyiling
?
230715 Hongxing
230716 Shangganling
?
230720 Shi
230721 Tieli Co.
230722 Jiayin Co.
230781 Tieli city
230800 Jiamusi city
?
230801 District
230802 Yonghong
230803 Xiangyang
230804 Qianjin
230805 Dongfeng
230811 Jiao
230821 Fujin Co.
230822 Huanan Co.
230823 Yilan Co.
230824 Boli Co.
230825 Jixian Co.
230826 Huachuan Co.
230827 Baoqing Co.
230828 Tangyuan Co.
230829 Suibin Co.
230830 Luobei Co.
230831 Tongjiang Co.
230832 Raohe Co.
230833 Fuyuan Co.
230834 Youyi Co.
230881 Tongjiang city
230882 Fujin city
230883 Fuyuan city
230900 Qitaihe city
?
230901 District
230202 Xinxing
230903 Taoshan
230904 Qiezihe
?
230921 Boli Co.
231000 Mudanjiang city
?
231001 District
231002 Dong'an
231003 Yangming
231004 Aimin
231005 Xi'an
231011 Jiao
231019 Jingpohu city
?
231020 Suifenhe city
?
231021 Ning'an Co.
231022 Hailin Co.
231023 Muling Co.
231024 Dongning Co.
231025 Linkou Co.
231026 Mishan Co.
231027 Hulin Co.
231081 Suifenhe city
?
231082 Mishan city
231083 Hulin city
231084 Ning'an city
231085 Muling city
231086 Dongning city
231100 Heihe city
231101 District
231102 Aihui
231121 Nenjiang Co.
231122 Dedu Co.
231123 Xunke Co.
231124 Sunwu Co.
231181 Bei'an city
231182 Wudalianchi city
231200 Suihua city
231201 District
231202 Beilin
231221 Wangkui Co.
231222 Lanxi Co.
231223 Qinggang Co.
231224 Qing'an Co.
231225 Mingshui Co.
231226 Suiling Co.
231281 Anda city
231282 Zhaodong city
231283 Hailun city
232100 Songhuajiang Prefecture
232200 Nenjiang Prefecture
?
232300 Suihua Prefecture
?
232400 Hejiang Prefecture
?
232500 Mudanjiang Prefecture
232600 Heihe Prefecture
?
232700 Daxing'anling Prefecture
232701 Jiagedaqi
232702 Songling
232703 Xinlin
232704 Huzhong
232705 Mohe city
232721 Huma Co.
232722 Tahe Co.
232723 Mohe Co.
232724 Mohe Co.
232800 Yichun Prefecture
?
232900 Hulunbuir League
239000 Direct administration
239001 Suifenhe city
?
239002 Acheng city
239003 Tongjiang city
239004 Fujin city
239005 Tieli city
239006 Mishan city
239007 Hulin city
239008 Nehe city
239009 Bei'an city
239010 Wudalianchi city
239011 Ning'an city

  This article uses material from the Wikipedia page available here. It is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0.

Northeast_China_administrative_division_codes_of_the_PRC_(Division_2)
   
Music Scenes