South Central China Administrative Division Codes of the PRC (Division 4)
Get South Central China Administrative Division Codes of the PRC Division 4 essential facts below. View Videos or join the South Central China Administrative Division Codes of the PRC Division 4 discussion. Add South Central China Administrative Division Codes of the PRC Division 4 to your PopFlock.com topic list for future reference or share this resource on social media.
South Central China Administrative Division Codes of the PRC Division 4

List of administrative division codes of the PRC in Division 4 or South Central China .

Henan (41)

410000 Henan Province
410100 Zhengzhou city
410101 District
410102 Zhongyuan
410103 Erqi
410104 Guancheng
410105 Jinshui
410106 Shangjie
410107 Xinmi
410108 Huiji
410111 Jinhai
410112 Jiao
410120 Shi
410121 Xingyang Co.
410122 Zhongmu Co.
410123 Xinzheng Co.
410124 Gong Co.
410125 Dengfeng Co.
410126 Mi Co.
410181 Gongyi city
410182 Xingyang city
410183 Xinmi city
410184 Xinzheng city
410185 Dengfeng city
410200 Kaifeng city
410201 District
410202 Longting
410203 Shunhe
410204 Gulou
410205 Yuwangtai
?
410211 Jinming
410212 Xiangfu
410221 Qi Co.
410222 Tongxu Co.
410223 Weishi Co.
410224 Kaifeng Co.
410225 Lankao Co.
410300 Luoyang city
410301 District
410302 Laocheng
410303 Xigong
410304 Chanhe
410305 Jianxi
410306 Jili
410307 Luolong
410311 Luolong
410321 Yanshi Co.
410322 Mengjin Co.
410323 Xin'an Co.
410324 Luanchuan Co.
410325 Song Co.
410326 Ruyang Co.
410327 Yiyang Co.
410328 Luoning Co.
410329 Yichuan Co.
410381 Yanshi city
410400 Pingdingshan city
?
410401 District
410402 Xinhua
410403 Weidong
410404 Shilong
410411 Zhanhe
410412 Wugang
410421 Baofeng Co.
410422 Ye Co.
410423 Lushan Co.
410424 Linru Co.
410425 Jia Co.
410426 Xiangcheng Co.
410481 Wugang city
410482 Ruzhou city
410500 Anyang city
410501 District
410502 Wenfeng
410503 Beiguan
410504 Tiexi
410505 Yindu
410506 Long'an
410511 Jiao
410521 Lin Co.
410522 Anyang Co.
410523 Tangyin Co.
410524 Qi Co.
410525 Xun Co.
410526 Hua Co.
410527 Neihuang Co.
410581 Linzhou city
410600 Hebi city
410601 District
410602 Heshan
410603 Shancheng
410611 Qibin
410621 Xun Co.
410622 Qi Co.
410700 Xinxiang city
410701 District
410702 Hongqi
410703 Weibin
410704 Fengquan
410711 Muye
410721 Xinxiang Co.
410722 Ji Co.
410723 Hui Co.
410724 Huojia Co.
410725 Yuanyang Co.
410726 Yanjin Co.
410727 Fengqiu Co.
410728
410781 Weihui city
410782 Huixian city
410800 Jiaozuo city
410801 District
410802 Jiefang
410803 Zhongzhan
410804 Macun
410811 Shanyang
410821 Xiuwu Co.
410822 Bo'ai Co.
410823 Wuzhi Co.
410824 Qinyang Co.
410825 Wen Co.
410826 Meng Co.
410827 Jiyuan Co.
410881 Jiyuan city
410882 Qinyang city
410883 Mengzhou city
410900 Puyang city
410901 District
410902 Hualong
410911 Jiao
410921 Hua Co.
410922 Qingfeng Co.
410923 Nanle Co.
410924 Neihuang Co.
410925 Changyuan Co.
410926 Fan Co.
410927 Taiqian Co.
410928 Puyang Co.
411000 Xuchang city
411001 District
411002 Weidu
411003 Jian'an
411021 Yu Co.
411022 Changge Co.
411023 Xuchang Co.
411024 Yanling Co.
411025
411081 Yuzhou city
411082 Changge city
411100 Luohe city
411101 District
411102 Yuanhui
411103 Yancheng
411104 Shaoling
411121 Wuyang Co.
411122 Linying Co.
411123 Yancheng Co.
411200 Sanmenxia city
?
411201 District
411202 Hubin
411203 Shanzhou
411219 Yima city
411221 Mianchi Co.
411222 Shan Co.
411223 Lingbao Co.
411224 Lushi Co.
411281 Yima city
411282 Lingbao city
411300 Nanyang city
411301 District
411302 Wancheng
411303 Wolong
411321 Nanzhao Co.
411322 Fangcheng Co.
411323 Xixia Co.
411324 Zhenping Co.
411325 Neixiang Co.
411326 Xichuan Co.
411327 Sheqi Co.
411328 Tanghe Co.
411329 Xinye Co.
411330 Tongbai Co.
411381 Dengzhou city
411400 Shangqiu city
411401 District
411402 Liangyuan
411403 Suiyang
41140021 Minquan Co.
41140022 Sui Co.
41140023 Ningling Co.
41140024 Zhecheng Co.
41140025 Yucheng Co.
41140026 Xiayi Co.
41140081 Yongcheng city
411500 Xinyang city
411501 District
411502 Shihe
411503 Pingqiao
411521 Luoshan Co.
411522
411523 Xin Co.
411524
411525 Gushi Co.
411526 Huangchuan Co.
411527 Huaibin Co.
411528 Xi Co.
411600 Zhoukou city
411601 District
411602 Chuanhui
411621 Fugou Co.
411622 Xihua Co.
411623 Shangshui Co.
411624 Shenqiu Co.
411625 Dancheng Co.
411626 Huaiyang Co.
411627 Taikang Co.
411628 Luyi Co.
411681 Xiangcheng city
411700 Zhumadian city
?
411701 District
411702 Yicheng
411721 Xiping Co.
411722 Shangcai Co.
411723 Pingyu Co.
411724 Zhengyang Co.
411725 Queshan Co.
411726 Biyang Co.
411727 Runan Co.
411728 Suiping Co.
411729 Xincai Co.
412100 Anyang Prefecture
?
412200 Xinxiang Prefecture
?
412300 Shangqiu Prefecture
?
412400 Kaifeng Prefecture
?
412500 Luoyang Prefecture
?
412600 Xuchang Prefecture
?
412700 Zhoukou Prefecture
?
412800
412900 Nanyang Prefecture
?
413000 Xinyang Prefecture
?
419000 Direct administration
419001 Jiyuan city
419002 Ruzhou city
419003 Jiyuan city
419004 Yuzhou city
419005 Weihui city
419006 Huixian city

Hubei (42)

420000 Hubei Province
420100 Wuhan city
420101 District
420102 Jiang'an
420103 Jianghan
420104 Qiaokou
420105 Hanyang
420106 Wuchang
420107 Qingshan
420111 Hongshan
420112 Dongxihu
?
420113 Hannan
420114 Caidian
420115 Jiangxia
420116 Huangpi
420117 Xinzhou
420120 Shi
420121 Hanyang Co.
420122 Wuchang Co.
420123 Huangpi Co.
420124 Xinzhou Co.
420200 Huangshi city
420201 District
420202 Huangshigang
?
420203 Xisaishan
?
420204 Xialu
420205 Tieshan
420211 Jiao
420220 Shi
420221 Daye Co.
420222 Yangxin Co.
420281 Daye city
420300 Shiyan city
420301 District
420302 Maojian
420303 Zhangwan
420304 Yunyang
420321 Yun Co.
420322 Yunxi Co.
420323 Zhushan Co.
420324 Zhuxi Co.
420325 Fang Co.
420381 Danjiangkou city
?
420400 Shashi city
420401 District
420500 Yichang city
420501 District
420502 Xiling
420503 Wujiagang
?
420504 Dianjun
420505 Xiaoting
420506 Yiling
420521 Yichang Co.
420523 Zhijiang Co.
420525 Yuan'an Co.
420526 Xingshan Co.
420527 Zigui Co.
420528 Changyang Co.
420529 Wufeng Co.
420581 Yidu city
420582 Dangyang city
420583 Zhijiang city
420600 Xiangyang city
420601 District
420602 Xiangcheng
420603 Fandong
420604 Fanxi
420605 Jiao
420606 Fancheng
420607 Xiangzhou
420619 Suizhou city
420620 Laohekou city
?
420621 Xiangyang Co.
420622 Zaoyang Co.
420623 Yicheng Co.
420624 Nanzhang Co.
420625 Gucheng Co.
420626 Baokang Co.
420681 Suizhou city
420682 Laohekou city
?
420683 Zaoyang city
420684 Yicheng city
420700 Ezhou city
420701 District
420702 Liangzihu
?
420703 Huarong
420704 Echeng
420709 Huangzhou
420800 Jingmen city
420801 District
420802 Dongbao
420803 Shayang
420804 Duodao
420821 Jingshan Co.
420822 Shayang Co.
420881 Zhongxiang city
420882 Jingshan city
420900 Xiaogan city
420901 District
420902 Xiaonan
420921 Xiaochang Co.
420922 Dawu Co.
420923 Yunmeng Co.
420924 Hanchuan Co.
420981 Yingcheng city
420982 Anlu city
420983 Guangshui city
420984 Hanchuan city
421000 Jingzhou city
421001 District
421002 Shashi
421003 Jingzhou
421004 Jiangling
421021 Songzi Co.
421022 Gong'an Co.
421023 Jianli Co.
421024 Jiangling Co.
421081 Shishou city
421082 Shishou city
421083 Honghu city
421084 Tianmen city
421085 Qianjiang city
421086 Zhongxiang city
421087 Songzi city
421100 Huanggang city
421101 District
421102 Huangzhou
421121 Tuanfeng Co.
421122 Hong'an Co.
421123 Luotian Co.
421124 Yingshan Co.
421125 Xishui Co.
421126 Qichun Co.
421127 Huangmei Co.
421181 Macheng city
421182 Wuxue city
421200 Xianning city
421201 District
421202 Xian'an
421221 Jiayu Co.
421222 Tongcheng Co.
421223 Chongyang Co.
421224 Tongshan Co.
421281 Chibi city
421300 Suizhou city
421301 District
421302 Zengdu
421303 Zengdu
421321 Sui Co.
421381 Guangshui city
422100 Huanggang Prefecture
?
422200 Xiaogan Prefecture
?
422300 Xianning Prefecture
?
422400 Jingzhou Prefecture
?
422500 Xiangyang Prefecture
?
422600 Yunyang Prefecture
?
422700 Yichang Prefecture
?
422800 Enshi Prefecture
422801 Enshi city
422802 Lichuan city
422821 Enshi Co.
422822 Jianshi Co.
422823 Badong Co.
422824 Lichuan Co.
422825 Xuan'en Co.
422826 Xianfeng Co.
422827 Laifeng Co.
422828 Hefeng Co.
422900 Direct administration
422901 Shennongjia FD
429000 Direct administration
429001 Suizhou city
429002 Laohekou city
?
429003 Zaoyang city
429004 Xiantao city
429005 Qianjiang city
429006 Tianmen city
429021 Shennongjia FD

Hunan (43)

430000 Hunan Province
430100 Changsha city
430101 District
430102 Furong
430103 Tianxin
430104 Yuelu
430105 Kaifu
430111 Yuhua
430112 Wangcheng
430120 Shi
430121 Changsha Co.
430122 Wangcheng Co.
430123 Liuyang Co.
430124 Ningxiang Co.
430181 Liuyang city
430182 Ningxiang city
430200 Zhuzhou city
430201 District
430202 Hetang
430203 Lusong
430204 Shifeng
430211 Tianyuan
430219 Liling city
430220 Shi
430221 Zhuzhou Co.
430222 Liling Co.
430223 You Co.
430224 Chaling Co.
430225 Yanling Co.
430281 Liling city
430300 Xiangtan city
430301 District
430302 Yuhu
430303 Xiangjiang
430304 Yuetang
430305 Bantang
430306 Shaoshan
430311 Jiao
430312 Shaoshan
430321 Xiangtan Co.
430322 Xiangxiang Co.
430381 Xiangxiang city
430382 Shaoshan city
430400 Hengyang city
430401 District
430402 Jiangdong
430403 Chengnan
430404 Chengbei
430405 Zhuhui
430406 Yanfeng
430407 Shigu
430408 Zhengxiang
430411 Jiao
430412 Nanyue
430421 Hengyang Co.
430422 Hengnan Co.
430423 Hengshan Co.
430424 Hengdong Co.
430425 Changning Co.
430426 Qidong Co.
430427 Leiyang Co.
430481 Leiyang city
430482 Changning city
430500 Shaoyang city
430501 District
430502 Shuangqing
430503 Daxiang
430504 Qiaotou
430511 Beita
430521 Shaodong Co.
430522 Xinshao Co.
430523 Shaoyang Co.
430524 Longhui Co.
430525 Dongkou Co.
430526 Wugang Co.
430527 Suining Co.
430528 Xinning Co.
430529 Chengbu Co.
430581 Wugang city
430600 Yueyang city
430601 District
430602 Yueyanglou
?
430603 Yunxi
430611 Junshan
430621 Yueyang Co.
430622 Linxiang Co.
430623 Huarong Co.
430624 Xiangyin Co.
430625 Miluo Co.
430626 Pingjiang Co.
430681 Miluo city
430682 Linxiang city
430700 Changde city
430701 District
430702 Wuling
430703 Dingcheng
430721 Anxiang Co.
430722 Hanshou Co.
430723 Li Co.
430724 Linli Co.
430725 Taoyuan Co.
430726 Shimen Co.
430727 Cili Co.
430786 Jinshi city
430800 Zhangjiajie city
?
430801 District
430802 Yongding
430811 Wulingyuan
?
430821 Cili Co.
430982 Sangzhi Co.
430900 Yiyang city
430901 District
430902 Ziyang
430903 Heshan
430921 Nan Co.
430922 Taojiang Co.
430923 Anhua Co.
430981 Yuanjiang city
431000 Chenzhou city
431001 District
431002 Beihu
431003 Suxian
431021 Guiyang Co.
431022 Yizhang Co.
431023 Yongxing Co.
431024 Jiahe Co.
431025 Linwu Co.
431026 Rucheng Co.
431027 Guidong Co.
431028 Anren Co.
431081 Zixing city
431100 Yongzhou city
431101 District
431102 Lingling
431103 Lengshuitan
?
431121 Qiyang Co.
431122 Dong'an Co.
431123 Shuangpai Co.
431124 Dao Co.
431125 Jiangyong Co.
431126 Ningyuan Co.
431127 Lanshan Co.
431128 Xintian Co.
431129 Jianghua Co.
431200 Huaihua city
431201 District
431202 Hecheng
431221 Zhongfang Co.
431222 Yuanling Co.
431223 Chenxi Co.
431224 Xupu Co.
431225 Huitong Co.
431226 Mayang Co.
431227 Xinhuang Co.
431228 Zhijiang Co.
431229 Jingzhou Co.
431230 Tongdao Co.
431281 Hongjiang city
431300 Loudi city
431301 District
431302 Louxing
431321 Shuangfeng Co.
431322 Xinhua Co.
431381 Lengshuijiang city
?
431382 Lianyuan city
432100 Xiangtan Prefecture
?
432200 Yueyang Prefecture
?
432300 Yiyang Prefecture
?
432400 Changde Prefecture
?
432500 Loudi Prefecture
?
432600 Shaoyang Prefecture
?
432700 Hengyang Prefecture
?
432800 Chenzhou Prefecture
?
432900 Lingling Prefecture
?
433000 Huaihua Prefecture
?
433100 Xiangxi Prefecture
433101 Jishou city
433102 Dayong city
433121 Jishou Co.
433122 Luxi Co.
433123 Fenghuang Co.
433124 Huayuan Co.
433125 Baojing Co.
433126 Guzhang Co.
433127 Yongshun Co.
433128 Dayong Co.
433129 Sangzhi Co.
433130 Longshan Co.
439000 Direct administration
439001 Liling city
439002 Xiangxiang city
439003 Leiyang city
439004 Miluo City
439005 Jinshi city

Guangdong (44)

440000 Guangdong Province
440100 Guangzhou city
440101 District
440102 Dongshan
440103 Liwan
440104 Yuexiu
440105 Haizhu
440106 Tianhe
440107 Fangcun
440111 Baiyun
440112 Huangpu
440113 Panyu
440114 Huadu
440115 Nansha
440116 Luogang
440117 Conghua
440118 Zengcheng
440120 Shi
440121 Hua Co.
440122 Conghua Co.
440123 Xinfeng Co.
440124 Longmen Co.
440125 Zengcheng Co.
440126 Panyu Co.
440127 Qingyuan Co.
440128 Fogang Co.
440181 Panyu city
440182 Huadu city
440183 Zengcheng city
440184 Conghua city
440200 Shaoguan city
440201 District
440202 Beijiang
440203 Wujiang
440204 Zhenjiang
440205 Qujiang
440220 Shi
440221 Qujiang Co.
440222 Shixing Co.
440223 Nanxiong Co.
440224 Renhua Co.
440225 lechang Co.
440226 Lian Co.
440227 Yangshan Co.
440228 Yingde Co.
440229 Wengyuan Co.
440230 Lianshan Co.
440231 Liannan Co.
440232 Ruyuan Co.
440233 Xinfeng Co.
440281 Lechang city
440282 Nanxiong city
440300 Shenzhen city
440301 District
440302 Yantian
440303 Luohu
440304 Futian
440305 Nanshan
440306 Bao'an
440307 Longgang
440308 Yantian
440309 Longhua
440310 Pingshan
440311 Guangming
Dapeng
?
440320 Shi
440321 Bao'an Co.
440400 Zhuhai city
440401 District
440402 Xiangzhou
440403 Doumen
440404 Jinwan
Hengqin
?
440421 Doumen Co.
440500 Shantou city
440501 District
440502 Tongping
440503 Anping
440504 Gongyuan
440505 Jinsha
440506 Dahao
440507 Longhu
440508 Jinyuan
440509 Shengping
440510 Hepu
440511 Jinping
440512 Haojiang
440513 Chaoyang
440514 Chaonan
440515 Chenghai
440520 Chaozhou city
440521 Chenghai Co.
440522 Raoping Co.
440523 Nan'ao Co.
440524 Chaoyang Co.
440525 Jieyang Co.
440526 Jiexi Co.
440527 Puning Co.
440528 Huilai Co.
440581 Chaozhou city
440582 Chaoyang city
440583 Chenghai city
440600 Foshan city
440601 District
440602 Cheng
440603 Shiwan
440604 Chancheng
440605 Nanhai
440606 Shunde
440607 Sanshui
440608 Gaoming
440620 Zhongshan city
440621 Sanshui Co.
440622 Nanhai Co.
440623 Shunde Co.
440624 Gaoming Co.
440681 Shunde city
440682 Nanhai city
440683 Sanshui city
440684 Gaoming city
440700 Jiangmen city
440701 District
440702 Cheng
440703 Pengjiang
440704 Jianghai
440705 Xinhui
440711 Jiao
440721 Xinhui Co.
440722 Taishan Co.
440723 Enping Co.
440724 Kaiping Co.
440725 Heshan Co.
440726 Yangjiang Co.
440727 Yangchun Co.
440781 Taishan city
440782 Xinhui city
440783 Kaiping city
440784 Heshan city
440785 Enping city
440800 Zhanjiang city
440801 District
440802 Chikan
440803 Xiashan
440804 Potou
440811 Mazhang
440821 Wuchuan Co.
440822 Lianjiang Co.
440823 Suixi Co.
440824 Haikang Co.
440825 Xuwen Co.
440881 Lianjiang city
440882 Leizhou city
440883 Wuchuan city
440900 Maoming city
440901 District
440902 Maonan
440903 Maogang
440904 Dianbai
440921 Xinyi Co.
440922 Gaozhou Co.
440923 Dianbai Co.
440924 Huazhou Co.
440981 Gaozhou city
440982 Huazhou city
440983 Xinyi city
441000 Haikou city
441001 District
441100 Sanya city
441101 District
441200 Zhaoqing city
441201 District
441202 Duanzhou
441203 Dinghu
441204 Gaoyao
441221 Gaoyao Co.
441222 Sihui Co.
441223 Guangning Co.
441224 Huaiji Co.
441225 Fengkai Co.
441226 Deqing Co.
441227 Yunfu Co.
441228 Xinxing Co.
441229 Yunan Co.
441230 Luoding Co.
441281 Yunfu city
441282 Luoding city
441283 Gaoyao city
441284 Sihui city
441300 Huizhou city
441301 District
441302 Huicheng
441303 Huiyang
441321 Huiyang Co.
441322 Boluo Co.
441323 Huidong Co.
441324 Longmen Co.
441381 Huiyang city
441400 Meizhou city
441401 District
441402 Meijiang
441403 Meixian
441421 Mei Co.
441422 Dabu Co.
441423 Fengshun Co.
441424 Wuhua Co.
441425 Xingning Co.
441426 Pingyuan Co.
441427 Jiaoling Co.
441481 Xingning city
441500 Shanwei city
441501 District
441502 Cheng
441521 Haifeng Co.
441522 Lufeng Co.
441523 Luhe Co.
441581 Lufeng city
441600 Heyuan city
441601 District
441602 Yuancheng
441611 Jiao
441621 Zijin Co.
441622 Longchuan Co.
441623 Lianping Co.
441624 Heping Co.
441625 Dongyuan Co.
441700 Yangjiang city
441701 District
441702 Jiangcheng
441703 Yangdong
441704 Yangdong
441721 Yangxi Co.
441722 Yangchun Co.
441723 Yangdong Co.
441781 Yangchun city
441800 Qingyuan city
441801 District
441802 Qingcheng
441803 Qingxin
441811 Qingjiao
441821 Fogang Co.
441822 Yingde Co.
441823 Yangshan Co.
441824 Lian Co.
441825 Lianshan Co.
441826 Liannan Co.
441827 Qingxin Co.
441881 Yingde city
441882 Lianzhou city
441900 Dongguan city
441901 District
442000 Zhongshan city
442001 District
442100 Hainan AR
442200 Hainan Prefecture
442300 Shantou Prefecture
?
442400 Meixian Prefecture
?
442500 Huiyang Prefecture
?
442600 Shaoguan Prefecture
?
442700 Foshan Prefecture
?
442701 Foshan city
442702 Jiangmen city
442703 Shiqi city
442721 Sanshui Co.
442722 Nanhai Co.
442723 Shunde Co.
442724 Zhongshan Co.
442725 Doumen Co.
442726 Xinhui Co.
442727 Taishan Co.
442728 Enping Co.
442729 Kaiping Co.
442730 Gaohe Co.
442731 Heshan Co.
442732 Gaoming Co.
442800 Zhaoqing Prefecture
?
442801 Zhaoqing city
442821 Gaoyao Co.
442822 Sihui Co.
442823 Guangning Co.
442824 Huaiji Co.
442825 Fengkai Co.
442826 Deqing Co.
442827 Yunfu Co.
442828 Xinxing Co.
442829 Yunan Co.
442830 Luoding Co.
442900 Zhanjiang Prefecture
?
445100 Chaozhou city
445101 District
445102 Xiangqiao
445103 Chao'an
445121 Chao'an Co.
445122 Raoping Co.
445200 Jieyang city
445201 District
445202 Rongcheng
445203 Jiedong
445221 Jiedong Co.
445222 Jiexi Co.
445223 Puning Co.
445224 Huilai Co.
445281 Puning city
445300 Yunfu city
445301 District
445302 Yuncheng
445303 Yun'an
445321 Xinxing Co.
445322 Yunan Co.
445323 Yun'an Co.
445381 Luoding city
449000 Direct administration
449001 Chaozhou city

Guangxi (45)

450000 Guangxi AR
?
450100 Nanning city
450101 District
450102 Xingning
450103 Qingxiu
450104 Chengbei
450105 Jiangnan
450106 Yongxin
450107 Xixiangtang
?
450108 Liangqing
450109 Yongning
450110 Wuming
450111 Shijiao
450121 Yongning Co.
450122 Wuming Co.
450123 Long'an Co.
450124 Mashan Co.
450125 Shanglin Co.
450126 Binyang Co.
450127 Heng Co.
450200 Liuzhou city
450201 District
450202 Chengzhong
450203 Yufeng
450204 Liunan
450205 Liubei
450206 Liujiang
450211 Shijiao
450221 Liujiang Co.
450222 Liucheng Co.
450223 Luzhai Co.
450224 Rong'an Co.
450225 Rongshui Co.
450226 Sanjiang Co.
450300 Guilin city
450301 District
450302 Xiufeng
450303 Diecai
450304 Xiangshan
450305 Qixing
450311 Yanshan
450312 Lingui
450320 Shi
450321 Yangshuo Co.
450322 Lingui Co.
450323 Lingchuan Co.
450324 Quanzhou Co.
450325 Xing'an Co.
450326 Yongfu Co.
450327 Guanyang Co.
450328 Longsheng Co.
450329 Ziyuan Co.
450330 Pingle Co.
450331 Lipu Co.
450332 Gongcheng Co.
450400 Wuzhou city
450401 District
450402 Baiyun
450403 Wanxiu
450404 Dieshan
450405 Changzhou
450406 Longxu
450411 Shijiao
450421 Cangwu Co.
450422 Teng Co.
450423 Mengshan Co.
450481 Cenxi city
450500 Beihai city
450501 District
450502 Haicheng
450503 Yinhai
450504 Tieshangang
?
450511 Shijiao
450512 Tieshangang
?
450521 Hepu Co.
450600 Fangchenggang city
?
450601 District
450602 Gangkou
450603 Fangcheng
450631 Shangsi Co.
450632 Pubei Co.
450681 Dongxing city
450700 Qinzhou city
450701 District
450702 Qinnan
450703 Qinbei
450721 Lingshan Co.
450722 Pubei Co.
450800 Guigang city
450801 District
450802 Gangbei
450803 Gangnan
450804 Qintang
450821 Pingnan Co.
450881 Guiping city
450900 Yulin city
450901 District
450902 Yuzhou
450903 Fumian
450921 Rong Co.
450922 Luchuan Co.
450923 Bobai Co.
450924 Xingye Co.
450981 Beiliu city
451000 Baise city
451001 District
451002 Youjiang
451021 Tianyang Co.
451022 Tiandong Co.
451023 Pingguo Co.
451024 Debao Co.
451025 Jingxi Co.
451026 Napo Co.
451027 Lingyun Co.
451028 Leye Co.
451029 Tianlin Co.
451030 Xilin Co.
451031 Longlin Co.
451081 Jingxi city
451100 Hezhou city
451101 District
451102 Babu
451103 Pinggui
451119 Pinggui
451121 Zhaoping Co.
451122 Zhongshan Co.
451123 Fuchuan Co.
451200 Hechi city
451201 District
451202 Jinchengjiang
?
451203 Yizhou
451221 Nandan Co.
451222 Tian'e Co.
451223 Fengshan Co.
451224 Donglan Co.
451225 Luocheng Co.
451226 Huanjiang Co.
451227 Bama Co.
451228 Du'an Co.
451229 Dahua
451281 Yizhou city
451300 Laibin city
451301 District
451302 Xingbin
451321 Xincheng Co.
451322 Xiangzhou Co.
451323 Wuxuan Co.
451324 Jinxiu Co.
451381 Heshan city
451400 Chongzuo city
451401 District
451402 Jiangzhou
451421 Fusui Co.
451422 Ningming Co.
451423 Longzhou Co.
451424 Daxin Co.
451425 Tiandeng Co.
451481 Pingxiang city
452100 Nanning Prefecture
?
452200 Liuzhou Prefecture
?
452300 Guilin Prefecture
?
452400 Hezhou Prefecture
?
452500 Yulin Prefecture
?
452600 Bose Prefecture
?
452700 Hechi Prefecture
?
452800 Qinzhou Prefecture
?

Hainan (46)

460000 Hainan Province
460100 Haikou city
460101 District
460102 Zhendong
460103 Xinhua
460104 Xiuying
460105 Xiuying
460106 Longhua
460107 Qiongshan
460108 Meilan
460200 Sanya city
460201 District
460202 Haitang
460203 Jiyang
460204 Tianya
460205 Yazhou
460300 Sansha city
460301 District
Xisha
Nansha
Zhongsha
460321 Xisha
?
460322 Nansha
?
460323 Zhongsha
?
460400 Danzhou city
460401 District
469000 Direct administration
469001 Wuzhishan city
?
469002 Qionghai city
469003 Danzhou city
469004 Qiongshan city
469005 Wenchang city
469006 Wanning city
469007 Dongfang city
469021 Ding'an Co.
469022 Tunchang Co.
469023 Chengmai Co.
469024 Lingao Co.
469025 Baisha Co.
469026 Changjiang Co.
469027 Ledong Co.
469028 Lingshui Co.
469029 Baoting Co.
469030 Qiongzhong Co.
469031 Xisha
?
469032 Nansha
?
469033 Zhongsha
?
460000 Direct administration
460001 Tongshi city
460002 Qionghai city
460003 Danzhou city
460004 Qiongshan city
460005 Wenchang city
460006 Wanning city
460007 Dongfang city
460021 Qiongshan Co.
460022 Wenchang Co.
460023 Qionghai Co.
460024 Wanning Co.
460025 Ding'an Co.
460026 Tunchang Co.
460027 Chengmai Co.
460028 Lingao Co.
460029 Dan Co.
460030 Baisha Co.
460031 Changjiang Co.
460032 Dongfang Co.
460033 Ledong Co.
460034 Lingshui Co.
460035 Baoting Co.
460036 Qiongzhong Co.
460037 Xisha
?
460038 Nansha
?
460039 Zhongsha
?

  This article uses material from the Wikipedia page available here. It is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0.

South_Central_China_administrative_division_codes_of_the_PRC_(Division_4)
   
Music Scenes