Edward Balcerzan
Get Edward Balcerzan essential facts below. View Videos or join the Edward Balcerzan discussion. Add Edward Balcerzan to your PopFlock.com topic list for future reference or share this resource on social media.
Edward Balcerzan

Edward Balcerzan (born in Vovchansk, Kharkiv Oblast, Ukraine, 13 October 1937) is a Polish literary critic, poet, prose writer, and translator.[1]

Awards

 • 1971 - nagroda czasopisma "Odra" za ksik? Oprócz g?osu. Szkice krytycznoliterackie. PIW, Warszawa 1971
 • 1989 - nagroda Fundacji Literatury za ksik? Poezja polska w latach 1939-1965, cz. II: Ideologie artystyczne. WSiP, Warszawa 1988
 • 1992 -- nagroda Fundacji A. Jurzykowskiego w Nowym Jorku w dziedzinie teorii literatury za Przygody cz?owieka ksikowego. (Ogólne i szczególne). PEN, Warszawa 1990
 • 1998 - nagroda Polskiego PEN Clubu za ?miech pokole? - p?acz pokole?. Universitas, Kraków 1997
 • 1998 - nagroda "Literatury na ?wiecie" za ksik? Literatura z literatury (strategie t?umaczy). Studia o przek?adzie pod red. Piotra Fasta, Nr 6. "?l?sk", Katowice 1998.[1]

Poetry

 • 1960 - Morze, pergamin i ty
 • 1964 - Podwójne interlinie
 • 1969 - Granica na moment. Wiersze, przek?ady, pastisze
 • 1972 - Pó?ny wiek. Poezje.[1]

Prose

 • 1964 - Pobyt
 • 1972 - Któ? by nas takich pi?knych. Tryptyk
 • 2003 - Perehenia i s?oneczniki (opisuje ukrai?sko-polskie dzieci?stwo autora).[1]

Scholarship

 • 1968 - Styl i poetyka twórczo?ci dwuj?zycznej Brunona Jasie?skiego. Z zagadnie? teorii przek?adu
 • 1971 - Oprócz g?osu. Szkice krytycznoliterackie
 • 1972 - Przez znaki. Granice autonomii sztuki poetyckiej. Na materiale polskiej poezji wspó?czesnej
 • 1977 - (editor) Pisarze polscy o sztuce przek?adu, 1440-1974: Antologia (Polish Writers on the Art of Translation, 1440-1974: an Anthology)
 • 1982 - Kr?gi wtajemniczenia. Czytelnik, badacz, t?umacz, pisarz
 • 1982 - Poezja polska w latach 1939-1965. Cz 1. Strategie liryczne
 • 1988 - Poezja polska w latach 1939-1965. Cz 2. Ideologie artystyczne
 • 1984 - W?odzimierz Majakowski (monografia)
 • 1989 - Liryka Juliana Przybosia
 • 1990 - Przygody cz?owieka ksikowego. (Ogólne i szczególne)
 • 1990 - Poezja polska w latach 1918-1939
 • 1997 - ?miech pokole? - p?acz pokole?
 • 1998 - Poezja polska w latach 1939-1968
 • 1998 - Literatura z literatury (strategie t?umaczy) ("Studia o przek?adzie", t. 6)
 • 2004 - O nowatorstwie ("Wyk?ady Schopenhauerowskie", wyk?ad I)
 • 2005 - Zuchwalstwa samo?wiadomo?ci.[1]

-

See also

Notes

 1. ^ a b c d e Information from the Polish Wikipedia, accessed 29 June 2009, 02:56.  This article uses material from the Wikipedia page available here. It is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0.

Edward_Balcerzan
   
Music Scenes