List of Statutory Instruments of the United Kingdom, 2014
Browse the List of Statutory Instruments of the United Kingdom, 2014 below, , or join the discussion on this topic. Add List of Statutory Instruments of the United Kingdom, 2014 to your PopFlock.com topic list for future reference or share this resource on social media.
List of Statutory Instruments of the United Kingdom, 2014

This is a largely incomplete list of Statutory Instruments made in the United Kingdom in the year 2014.[1]

1-100

101-200

Other

 • SI 2559/2014 - The Equality Act 2010 (Equal Pay Audits) Regulations 2014, requiring an employment tribunal to order an employer to carry out an equal pay audit after a finding that there has been as equal pay breach.

See also

Notes

 1. ^ This Order was also implemented in Welsh as Gorchymyn Deddf Cartrefi Symudol (Cymru) 2013 (Cychwyn, Darpariaethau Trosiannol ac Arbed) 2014
 2. ^ This Order was also implemented in Welsh as Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 27, Llanelwy, Sir Ddinbych, Ffordd Ymuno tua'r Dwyrain) (Gwahardd Cerbydau, Beicwyr a Cherddwyr Dros Dro) 2014
 3. ^ This Order was also implemented in Welsh as Gorchymyn Daliadau Amaethyddol (Unedau Cynhyrchu) (Cymru) 2014
 4. ^ This Order was also implemented in Welsh as Rheoliadau Addysg (Cwricwlwm Lleol ar gyfer Disgyblion yng Nghyfnod Allweddol 4) (Cymru) (Diwygio) 2014
 5. ^ This Order was also implemented in Welsh as Rheoliadau Adeiladu (Arolygwyr Cymeradwy etc.) (Diwygio) (Cymru) 2014
 6. ^ This Order was also implemented in Welsh as Rheoliadau Cynlluniau Gostyngiadau'r Dreth Gyngor (Gofynion Rhagnodedig a'r Cynllun Diofyn) (Cymru) (Diwygio) 2014
 7. ^ This Order was also implemented in Welsh as Gorchymyn Cefnffyrdd yr A5 a'r A494 (Cyffordd y Ddwyryd, Y Ddwyryd, Sir Ddinbych) (Gwaharddiadau a Chyfyngiadau Traffig Dros Dro) 2014
 8. ^ This Order was also implemented in Welsh as Gorchymyn Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013 (Diwygiadau Canlyniadol) 2014
 9. ^ This Order was also implemented in Welsh as Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Contractau Gwasanaethau Meddygol Cyffredinol) (Rhagnodi Cyffuriau Etc.) (Cymru) (Diwygio) 2014
 10. ^ This Order was also implemented in Welsh as Rheoliadau Adeiladu (Diwygio) (Cymru) 2014
 11. ^ This Order was also implemented in Welsh as Gorchymyn Cefnffordd yr A4042 (Cylchfan Mamheilad i Gylchfan Court Farm, Torfaen) (Cyfyngiadau a Gwaharddiad Traffig Dros Dro) 2014
 12. ^ This Order was also implemented in Welsh as Rheoliadau'r Dreth Gyngor (Hysbysiadau Galw am Dalu) (Cymru) (Diwygio) 2014
 13. ^ This Order was also implemented in Welsh as Rheoliadau Fformiwla Fabanod a Fformiwla Ddilynol (Cymru) (Diwygio) 2014
 14. ^ This Order was also implemented in Welsh as Gorchymyn Ardrethu Annomestig (Lluosydd) (Cymru) 2014
 15. ^ This Order was also implemented in Welsh as Gorchymyn Traffordd yr M4 (Cyffordd 33 (Cyfnewidfa Capel Llanilltern)) a Chefnffordd yr A4232 (Capel Llanilltern i Groes Cwrlwys, Caerdydd) (Gwaharddiadau a Chyfyngiadau Traffig Dros Dro) 2014
 16. ^ This Order was also implemented in Welsh as Gorchymyn Cefnffordd yr A494 (Bethel i Fraich Ddu, Glan-yr-afon, Gwynedd) (Gwaharddiad a Chyfyngiadau Traffig Dros Dro) 2014
 17. ^ This Order was also implemented in Welsh as Gorchymyn Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 (Cychwyn Rhif 4 a Darpariaethau Arbed) 2014
 18. ^ This Order was also implemented in Welsh as Gorchymyn Cefnffordd yr A494 (Gwyddelwern, Sir Ddinbych) (Cyfyngiad a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2014

References

 1. ^ "Search Results". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 2. ^ "The Taking Control of Goods (Fees) Regulations 2014". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 3. ^ "The Port Security (Port of Plymouth) Designation Order 2014". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 4. ^ "The Vale of White Horse (Electoral Changes) Order 2014". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 5. ^ "The Warwick (Electoral Changes) Order 2014". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 6. ^ "The Air Navigation (Restriction of Flying) (Wimbledon) Regulations 2014". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 7. ^ "The National Health Service Commissioning Board and Clinical Commissioning Groups (Responsibilities and Standing Rules) (Amendment) Regulations 2014". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 8. ^ "The Structural Funds (Welsh Ministers) Regulations 2014". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 9. ^ "The Marriage (Same Sex Couples) Act 2013 (Commencement No. 2 and Transitional Provision) Order 2014". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 10. ^ "The Electricity (Exemption from the Requirement for a Generation Licence) (Berry Burn) Order 2014". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 11. ^ "The A21 Trunk Road (Morley's Interchange) (Temporary Prohibition of Traffic) Order 2014". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 12. ^ "The Non-Domestic Rating (Rates Retention) (Amendment) Regulations 2014". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 13. ^ "The A12 Trunk Road (Junction 22 Witham North Interchange, Essex) Southbound (Temporary Prohibition of Traffic) Order 2014". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 14. ^ "The A2 Trunk Road (Brenley Corner Interchange - Thanington Interchange) (Temporary Restriction and Prohibition of Traffic) Order 2014". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 15. ^ "The A2 Trunk Road (Brenley Corner Interchange - Thanington Interchange) (Temporary Restriction and Prohibition of Traffic) Order 2014". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 16. ^ "The M20 Motorway and the A20 Trunk Road (Junctions 12 and 13, Slip Roads) (Temporary Prohibition of Traffic) Order 2014". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 17. ^ "The A259 Trunk Road (King Offa Way/De La Warr Road) (Temporary Prohibition of Traffic) Order 2014". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 18. ^ "The A2 Trunk Road (Darenth Interchange, Westbound Link Road) (Temporary Restriction and Prohibition of Traffic) Order 2014". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 19. ^ "The A21 Trunk Road (John's Cross Road) (Temporary Restriction and Prohibition of Traffic) Order 2014". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 20. ^ "The M20 Motorway (Junctions 4 - 7) (Temporary Restriction and Prohibition of Traffic) Order 2014". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 21. ^ "The Iran (European Union Financial Sanctions) (Amendment) Regulations 2014 (revoked)". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 22. ^ "The Marriage of Same Sex Couples (Registration of Buildings and Appointment of Authorised Persons) Regulations 2014". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 23. ^ "The Marriage (Same Sex Couples) Act 2013 (Consequential Provisions) Order 2014". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 24. ^ "The A49 Trunk Road (Ashford Bowdler, Shropshire) (Temporary Prohibition of Traffic) Order 2014". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 25. ^ "The National Health Service (General Medical Services Contracts) (Prescription of Drugs Etc.) (Wales) (Amendment) Regulations 2014". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 26. ^ "The Building (Amendment) (Wales) Regulations 2014". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 27. ^ "The A4042 Trunk Road (Mamhilad Roundabout to Court Farm Roundabout, Torfaen) (Temporary Traffic Restrictions & Prohibition) Order 2014". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 28. ^ "The Uplands Transitional Payment Regulations 2014". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 29. ^ "The A5 and A5148 Trunk Roads (Muckley Corner to Weeford, Staffordshire) (Temporary Restriction and Prohibition of Traffic) Order 2014". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 30. ^ "The A1 Trunk Road (Marston, Lincolnshire) (Temporary Prohibition of Traffic) Order 2014". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 31. ^ "The M1 and M45 Motorways (M1 Junctions 18 to 16, Northamptonshire) (Temporary Restriction and Prohibition of Traffic) Order 2014". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 32. ^ "The M1 Motorway (Junction 15 to Junction 14, Northamptonshire) (Temporary Restriction and Prohibition of Traffic) Order 2014". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 33. ^ "The M5 Motorway (Junction 3, Quinton) (Temporary Prohibition of Traffic) Order 2014". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 34. ^ "The A500 Trunk Road (Porthill, Stoke on Trent) (Slip Road) (Temporary Prohibition of Traffic) Order 2014". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 35. ^ "The M6 Motorway (Junction 4, Warwickshire) (Link Road) (Temporary Prohibition of Traffic) Order 2014". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 36. ^ "The A52 Trunk Road (Wheatcroft, Nottinghamshire) (Temporary Prohibition of Traffic) Order 2014". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 37. ^ "The A38 Trunk Road (Burton-On-Trent, Staffordshire) (Slip Roads) (Temporary Prohibition of Traffic) Order 2014". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 38. ^ "The Council Tax (Demand Notices) (Wales)(Amendment) Regulations 2014". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 39. ^ "The Infant Formula and Follow-on Formula (Wales) (Amendment) Regulations 2014". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 40. ^ "The Non-Domestic Rating (Multiplier) (Wales) Order 2014". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 41. ^ "The M50 Motorway (Junction 2 to 3) (Temporary Prohibition of Traffic) Order 2014". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 42. ^ "The Costs in Criminal Cases (Legal Costs) (Exceptions) Regulations 2014". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 43. ^ "The Civil Legal Aid (Merits Criteria) (Amendment) Regulations 2014". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 44. ^ "The A27 Trunk Road (Jarvis Road - Ford Roundabout) (Temporary Prohibition of Traffic) Order 2014". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 45. ^ "The A259 Trunk Road (Martineau Lane- North Lane) (Temporary Restriction and Prohibition of Traffic) Order 2014". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 46. ^ "The A45 Trunk Road (A45 Wellingborough, Northamptonshire) (Temporary Restriction and Prohibition of Traffic) Order 2014". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 47. ^ "The A23 Trunk Road (Bolney Interchange - Hickstead Interchange) (Temporary Restriction and Prohibition of Traffic) Order 2014". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 48. ^ "The HGV Road User Levy Act 2013 (Commencement No.1) Order 2014". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 49. ^ "The M4 Motorway (Junction 33 (Capel Llanilltern Interchange)) & The A4232 Trunk Road (Capel Llanilltern to Culverhouse Cross, Cardiff) (Temporary Traffic Prohibitions & Restrictions) Order 2014". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 50. ^ "The A494 Trunk Road (Bethel to Braich Ddu, Glan-yr-Afon, Gwynedd) (Temporary Traffic Prohibition and Restrictions) Order 2014". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 51. ^ "The School Standards and Organisation (Wales) Act 2013 (Commencement No. 4 and Savings Provisions) Order 2014". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 52. ^ "The A42 Trunk Road (Ashby-De-La-Zouch, Leicestershire) (Temporary Restriction and Prohibition of Traffic) Order 2014". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 53. ^ "The A5 Trunk Road (Atherstone, Warwickshire) (Temporary Prohibition of Traffic) Order 2014". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 54. ^ "The A46 Trunk Road (Wanlip, Leicestershire) (Temporary Prohibition of Traffic) Order 2014". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 55. ^ "The First-tier Tribunal (Property Chamber) Fees (Amendment) Order 2014". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 56. ^ "The Co-operative and Community Benefit Societies and Credit Unions Act 2010 (Commencement No. 2) Order 2014". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 57. ^ "The Industrial and Provident Societies and Credit Unions (Electronic Communications) Order 2014". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 58. ^ "The A5 Trunk Road (Tamworth, Staffordshire) (Slip Roads) (Temporary Prohibition of Traffic) Order 2014". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 59. ^ "The A500 Trunk Road (A53 Etruria Road, Stoke-on-Trent) (Temporary Prohibition of Traffic) Order 2014". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 60. ^ "The M54 Motorway (Junction 6) (Temporary Restriction and Prohibition of Traffic) Order 2014". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 61. ^ "The A46 Trunk Road (Warwick Bypass) (Slip Road) (Temporary Prohibition of Traffic) Order 2014". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 62. ^ "The A30 Trunk Road (Rawridge Hill, Near Honiton) (Temporary Restriction and Prohibition of Traffic) Order 2014". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 63. ^ "The A1(M) Motorway (Junction 7 to Junction 9) (Temporary 50 Miles Per Hour Speed Restriction) Order 2014". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 64. ^ "The A38 Trunk Road (Chudleigh Station Eastbound Exit Slip Road) (Temporary Prohibition of Traffic) Order 2014". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 65. ^ "The A36 Trunk Road (Churchill Way North, Salisbury) (Temporary Prohibition of Traffic) Order 2014". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 66. ^ "The A19 Trunk Road and the A66 Trunk Road (Stockton Road Interchange) (Temporary Prohibition of Traffic) Order 2014". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 67. ^ "The Olive Oil (Marketing Standards) Regulations 2014". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 68. ^ "The St George's Healthcare National Health Service Trust (Transfer of Trust Property) Order 2014". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 69. ^ "The A494 Trunk Road (Gwyddelwern, Denbighshire) (Temporary Traffic Restriction & Prohibitions) Order 2014". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 70. ^ "The Protection of Freedoms Act 2012 (Guidance on the Making or Renewing of National Security Determinations) Order 2014". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 71. ^ "The M1 Motorway (Junction 45 to Junction 46) (Temporary Restriction and Prohibition of Traffic) Order 2014". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.

  This article uses material from the Wikipedia page available here. It is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0.

List_of_Statutory_Instruments_of_the_United_Kingdom,_2014
   
Music Scenes