List of Statutory Instruments of the United Kingdom, 2019
Browse the List of Statutory Instruments of the United Kingdom, 2019 below, , or join the discussion on this topic. Add List of Statutory Instruments of the United Kingdom, 2019 to your PopFlock.com topic list for future reference or share this resource on social media.
List of Statutory Instruments of the United Kingdom, 2019

This is a list of Statutory Instruments made in the United Kingdom in the year 2019.[1] 1409 Statutory Instruments were implemented in 2019.[1]

1-100

101-200

1201-1300

1301-1400

1401-1500

1501-1518


See also

Notes

 1. ^ This Order was also implemented in Welsh as Gorchymyn Cefnffyrdd yr A55 a'r A494 (Man i'r Dwyrain o Gyfnewidfa Dewi Sant i Pinfold Lane, Ewloe, Sir y Fflint) (Gwaharddiadau a Chyfyngiad Traffig Dros Dro) 2019
 2. ^ This Order was also implemented in Welsh as Gorchymyn Cefnffordd yr A458 (Man i'r Dwyrain o Dreberfedd i Nant-y-dugoed, Powys) (Cyfyngiadau Cyflymder Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2019
 3. ^ This Order was also implemented in Welsh as Gorchymyn Cefnffordd yr A489 (Y Drenewydd i Gaersws, Powys) (Cyfyngiadau Cyflymder Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2019
 4. ^ This Order was also implemented in Welsh as Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Llangurig, Powys i Fallwyd, Gwynedd) (Cyfyngiadau Cyflymder Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2019
 5. ^ This Order was also implemented in Welsh as Rheoliadau Cynlluniau Gostyngiadau'r Dreth Gyngor (Gofynion Rhagnodedig a'r Cynllun Diofyn) (Cymru) (Diwygio) 2019
 6. ^ This Order was also implemented in Welsh as Gorchymyn Cefnffordd yr A44 (Llangurig, Powys i Aberystwyth, Ceredigion) (Cyfyngiadau Cyflymder Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2019
 7. ^ This Order was also implemented in Welsh as Gorchymyn Cefnffordd yr A44 (Llangurig, Powys i Aberystwyth, Ceredigion) (Cyfyngiadau Cyflymder Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2019
 8. ^ This Order was also implemented in Welsh as Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Llanfair-ym-Muallt i Langurig, Powys) (Cyfyngiadau Cyflymder Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2019
 9. ^ This Order was also implemented in Welsh as Gorchymyn Traffordd yr M4 a Chefnffordd yr A470 (Cyfnewidfa Coryton, Caerdydd i Gylchfan Cefn Coed, Merthyr Tudful) (Gwahardd Cerbydau a Beicwyr Dros Dro) 2019
 10. ^ This Order was also implemented in Welsh as Gorchymyn Cefnffordd yr A489 (Glantwymyn i Fachynlleth, Powys) (Cyfyngiadau Cyflymder Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2019
 11. ^ This Order was also implemented in Welsh as Gorchymyn Cefnffordd yr A5 (Cylchfan Halton, Y Waun, Bwrdeistref Sirol Wrecsam i Bentrefoelas, Bwrdeistref Sirol Conwy) (Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2019
 12. ^ This Order was also implemented in Welsh as Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Ffin Sirol Powys/Merthyr Tudful i Lanfair-ym-Muallt, Powys) (Cyfyngiadau Cyflymder Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2019
 13. ^ This Order was also implemented in Welsh as Gorchymyn Cefnffyrdd yr A487 a'r A40 (Abergwaun, Sir Benfro) (Gwaharddiadau a Chyfyngiadau Traffig Dros Dro) 2019
 14. ^ This Order was also implemented in Welsh as Gorchymyn Daliadau Amaethyddol (Unedau Cynhyrchu) (Cymru) 2019
 15. ^ This Order was also implemented in Welsh as Rheoliadau Ardaloedd Rheoli Mwg (Tanwyddau Awdurdodedig) (Cymru) 2019
 16. ^ This Order was also implemented in Welsh as Gorchymyn Ardaloedd Rheoli Mwg (Dosbarthau Esempt ar Leoedd Tân) (Cymru) 2019
 17. ^ This Order was also implemented in Welsh as Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 3 (Cyfnewidfa Pencaledog) i Gyffordd 4 (Cyfnewidfa Dalar Hir), Ynys Môn) (Gwahardd Cerbydau, Beicwyr a Cherddwyr Dros Dro) 2019
 18. ^ This Order was also implemented in Welsh as Gorchymyn Cefnffordd yr A48 (Cylchfan Cross Hands i Gylchfan Pont Abraham, Sir Gaerfyrddin) (Gwaharddiadau a Chyfyngiadau Traffig Dros Dro) 2019
 19. ^ This Order was also implemented in Welsh as Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Y Gerbytffordd tua'r Dwyrain rhwng Cyffordd 23 (Llanddulas) a Chyffordd 24 (Cyfnewidfa'r Faenol), Bwrdeistref Sirol Conwy) (Gwahardd Cerbydau, Beicwyr a Cherddwyr Dros Dro) 2019
 20. ^ This Order was also implemented in Welsh as Rheoliadau Adnabod Ceffylau (Cymru) 2019
 21. ^ This Order was also implemented in Welsh as Gorchymyn Cefnffordd yr A483 (y Drenewydd i Lanymynech, Powys) (Cyfyngiadau Cyflymder Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2019
 22. ^ This Order was also implemented in Welsh as Rheoliadau Bwyd ar gyfer Grwpiau Penodol (Gofynion o ran Gwybodaeth a Chyfansoddiad) (Diwygio) (Cymru) 2019
 23. ^ This Order was also implemented in Welsh as Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Twnnel Pen-y-clip, Bwrdeistref Sirol Conwy) (Gwaharddiadau a Chyfyngiadau Traffig Dros Dro) 2019
 24. ^ This Order was also implemented in Welsh as Rheoliadau Da Byw (Cofnodion, Adnabod a Symud) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â'r UE) 2019
 25. ^ This Order was also implemented in Welsh as Rheoliadau Sgil-gynhyrchion Anifeiliaid ac Enseffalopathïau Sbyngffurf Trosglwyddadwy (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â'r UE) 2019
 26. ^ This Order was also implemented in Welsh as Gorchymyn Cefnffordd yr A494 (Cyfnewidfa Queensferry, Sir y Fflint) (Gwahardd Cerbydau, Beicwyr a Cherddwyr Dros Dro) 2019
 27. ^ This Order was also implemented in Welsh as Rheoliadau Deddf Diddymu'r Hawl i Brynu a Hawliau Cysylltiedig (Cymru) 2018 (Diwygiadau Canlyniadol a Darpariaethau Arbed) 2019
 28. ^ This Order was also implemented in Welsh as Rheoliadau Tir a Halogwyd yn Ymbelydrol (Addasu Deddfiadau) (Cymru) (Diwygio) (Ymadael â'r UE) 2019
 29. ^ This Order was also implemented in Welsh as Rheoliadau Etholiadau (Cymru) (Diwygio) (Ymadael â'r UE) 2019
 30. ^ This Order was also implemented in Welsh as Rheoliadau Taliadau Gwasanaeth (Gofynion Ymgynghori) (Cymru) (Diwygio) (Ymadael â'r UE) 2019
 31. ^ This Order was also implemented in Welsh as Rheoliadau Deddf Cydraddoldeb 2010 (Dyletswyddau Statudol) (Cymru) (Diwygio) (Ymadael â'r UE) 2019
 32. ^ This Order was also implemented in Welsh as Gorchymyn Cefnffordd yr A483 (Ffin Powys/Sir Gaerfyrddin i Landrindod, Powys) (Cyfyngiadau Cyflymder Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2019
 33. ^ This Order was also implemented in Welsh as Gorchymyn Iechyd Planhigion (Cymru) (Diwygio) 2019
 34. ^ This Order was also implemented in Welsh as Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Parafeddyg-Ragnodydd Annibynnol a Pharafeddyg-Ragnodydd Atodol) (Cymru) (Diwygiadau Amrywiol) 2019
 35. ^ This Order was also implemented in Welsh as Gorchymyn Cefnffordd yr A487 (Aberystwyth, Ceredigion i Ffin Sirol Powys/Gwynedd wrth Bontarddyfi, Powys) (Cyfyngiadau Cyflymder Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2019
 36. ^ This Order was also implemented in Welsh as Gorchymyn Cefnffordd yr A487 (Ffin Sirol Sir Benfro/Sir Ceredigion, Man Ger Aberteifi i Aberystwyth, Ceredigion) (Cyfyngiadau Cyflymder Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2019
 37. ^ This Order was also implemented in Welsh as Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Cyfnewidfa Hardwick, Y Fenni, Sir Fynwy) (Gwahardd Cerbydau, Beicwyr a Cherddwyr Dros Dro) 2019
 38. ^ This Order was also implemented in Welsh as Gorchymyn Cefnffordd yr A40 (Glangrwyne i Bont Wen, Halfway, Powys) (Cyfyngiadau Cyflymder Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2019
 39. ^ This Order was also implemented in Welsh as Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cerbytffordd tua'r Dwyrain rhwng Cyffordd 33 (Llaneurgain) a Chyffordd 33b (Ewloe), Sir y Fflint) (Gwahardd Cerbydau, Beicwyr a Cherddwyr Dros Dro) 2019
 40. ^ This Order was also implemented in Welsh as Rheoliadau Gwasanaethau Lleoli Oedolion (Darparwyr Gwasanaethau ac Unigolion Cyfrifol) (Cymru) 2019
 41. ^ This Order was also implemented in Welsh as Rheoliadau Gwasanaethau Eirioli Rheoleiddiedig (Darparwyr Gwasanaethau ac Unigolion Cyfrifol) (Cymru) 2019
 42. ^ This Order was also implemented in Welsh as Gorchymyn Cefnffordd yr A40 (Twneli Gibraltar, Trefynwy, Sir Fynwy) (Gwaharddiadau a Chyfyngiadau Traffig Dros Dro) 2019
 43. ^ This Order was also implemented in Welsh as Rheoliadau Maethiad (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â'r UE) 2019
 44. ^ This Order was also implemented in Welsh as Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Y Gerbytffordd tua'r Dwyrain rhwng Cyffordd 31 (Caerwys) a Chyffordd 32a (Billy Jeans), Sir y Fflint) (Gwahardd Cerbydau, Beicwyr a Cherddwyr Dros Dro) 2019
 45. ^ This Order was also implemented in Welsh as Gorchymyn Ciniawau Ysgol a Llaeth am Ddim (Credyd Cynhwysol) (Cymru) 2019
 46. ^ This Order was also implemented in Welsh as Gorchymyn Cefnffordd yr A4042 (Cylchfan Caerllion, Casnewydd i Gylchfan Cwmbrân, Torfaen) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2019
 47. ^ This Order was also implemented in Welsh as Gorchymyn Gorchymyn Traffordd yr M4 (Cyffordd 41 (Pentyla) i Gyffordd 42 (Earlswood), Castell-nedd Port Talbot) (Terfyn Cyflymder 50 mya Dros Dro) 2018 (Dirymu) 2019
 48. ^ This Order was also implemented in Welsh as Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 36 (Cyfnewidfa Warren) i Ffin Cymru/Lloegr, Sir y Fflint) (Gwahardd Cerbydau, Beicwyr a Cherddwyr Dros Dro) 2019
 49. ^ This Order was also implemented in Welsh as Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 5 (Cyfnewidfa Treban) i Gyffordd 6 (Cyfnewidfa Tyrpeg Nant), Ynys Môn) (Gwahardd Cerbydau, Beicwyr a Cherddwyr Dros Dro) (Rhif 2) 2019
 50. ^ This Order was also implemented in Welsh as Gorchymyn Awdurdodau Lleol (Newid Blynyddoedd Etholiadau Cyffredin) (Cymru) 2019
 51. ^ This Order was also implemented in Welsh as Gorchymyn Cefnffordd yr A458 (Broad Street a High Street, Y Trallwng, Powys) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2019
 52. ^ This Order was also implemented in Welsh as Rheoliadau Amaethyddiaeth (Cyfrifo Gwerth Digollediad) (Dirymiadau) (Cymru) 2019
 53. ^ This Order was also implemented in Welsh as Rheoliadau Amaethyddiaeth (Cymalau Enghreifftiol ar gyfer Cyfarpar Sefydlog) (Cymru) 2019
 54. ^ This Order was also implemented in Welsh as Gorchymyn Iechyd Planhigion (Cymru) (Diwygio) (Rhif. 3) 2019
 55. ^ This Order was also implemented in Welsh as Rheoliadau Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â'r UE) 2019
 56. ^ This Order was also implemented in Welsh as Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Ffyrdd Ymuno ac Ymadael wrth Gyffordd 2 (Cyfnewidfa Caergybi) a Chyffordd 5 (Cyfnewidfa Treban), Ynys Môn) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2019
 57. ^ This Order was also implemented in Welsh as Rheoliadau Rheoliadau Traffordd yr M4 (Man Casglu Tollau Rogiet, Sir Fynwy) (Terfyn Cyflymder 50 mya) 2010 (Dirymu) 2019
 58. ^ This Order was also implemented in Welsh as Rheoliadau Organeddau a Addaswyd yn Enetig (Eu Gollwng yn Fwriadol) (Diwygio) (Cymru) 2019
 59. ^ This Order was also implemented in Welsh as Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Diwygiadau sy'n Ymwneud â Phrotocolau Prinder Difrifol) (Cymru) 2019
 60. ^ This Order was also implemented in Welsh as Rheoliadau Pysgota Môr (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2019
 61. ^ This Order was also implemented in Welsh as Gorchymyn Deddf Deddfwriaeth (Cymru) 2019 (Cychwyn) 2019
 62. ^ This Order was also implemented in Welsh as Rheoliadau Materion Gwledig (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â'r UE) (Rhif 2) 2019
 63. ^ This Order was also implemented in Welsh as Gorchymyn Deddf Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru) 2018 (Cychwyn Rhif 1) 2019
 64. ^ This Order was also implemented in Welsh as Gorchymyn Cefnffordd yr A4042 (Cylchfan Cwmbrân i Gylchfan Pont-y-p?l, Torfaen) (Gwaharddiadau Traffig a Therfyn Cyflymder 40 mya Dros Dro) 2019
 65. ^ This Order was also implemented in Welsh as Gorchymyn Cyflog ac Amodau Athrawon Ysgol (Cymru) 2019
 66. ^ This Order was also implemented in Welsh as Gorchymyn Cefnffordd yr A40 (Croesfan Reilffordd Llanymddyfri, Llanymddyfri, Sir Gaerfyrddin) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2019
 67. ^ This Order was also implemented in Welsh as Gorchymyn Cefnffyrdd yr A470 a'r A479 (Llys-wen, Powys) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2019
 68. ^ This Order was also implemented in Welsh as Rheoliadau Iechyd a Lles Anifeiliaid (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â'r UE) (Diwygio) 2019
 69. ^ This Order was also implemented in Welsh as Rheoliadau Materion Gwledig (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â'r UE) (Rhif 3) 2019
 70. ^ This Order was also implemented in Welsh as (Croesfan Reilffordd Ffair-fach, Ffair-fach, Sir Gaerfyrddin) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2019
 71. ^ This Order was also implemented in Welsh as Rheoliadau Iechyd Planhigion etc. (Ffioedd Amrywiol) (Cymru) (Diwygio) 2019
 72. ^ This Order was also implemented in Welsh as Rheoliadau Hadau (Diwygio etc.) (Cymru) (Ymadael â'r UE) 2019
 73. ^ This Order was also implemented in Welsh as Rheoliadau Cyfraniadau Ardrethu Annomestig (Cymru) (Diwygio) 2019
 74. ^ This Order was also implemented in Welsh as Gorchymyn Deddf Daliadau Amaethyddol 1986 (Amrywio Atodlen 8) (Cymru) 2019
 75. ^ This Order was also implemented in Welsh as Rheoliadau Organeddau a Addaswyd yn Enetig (Eu Gollwng yn Fwriadol) (Diwygio) (Cymru) (Diwygio) 2019
 76. ^ This Order was also implemented in Welsh as Rheoliadau Materion Gwledig a'r Amgylchedd (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2019
 77. ^ This Order was also implemented in Welsh as Gorchymyn Cefnffordd yr A4042 (Llanelen, Sir Fynwy) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2019
 78. ^ This Order was also implemented in Welsh as Gorchymyn Gorchmynion Cefnffordd yr A40 a'r Ffordd Gyswllt (Travellers' Rest, Sir Gaerfyrddin) (Terfyn Cyflymder 30 MYA Dros Dro) a (Cyffordd Travellers' Rest, Sir Gaerfyrddin) (Gwahardd Cerbydau a Therfyn Cyflymder 30 MYA Dros Dro) 2018 (Dirymu) 2019
 79. ^ This Order was also implemented in Welsh as Gorchymyn Cefnffordd yr A40 (Travellers Rest, Sir Gaerfyrddin) (Terfynau Cyflymder 50 mya a 30 mya) 2019
 80. ^ This Order was also implemented in Welsh as Rheoliadau Gwybodaeth am Fwyd (Cymru) (Diwygio) (Ymadael â'r UE) 2019
 81. ^ This Order was also implemented in Welsh as Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Cyffordd Gorllewin Glynebwy, Blaenau Gwent i Gylchfan Hardwick, Sir Fynwy) (Gwaharddiadau a Chyfyngiadau Traffig Dros Dro) 2019
 82. ^ This Order was also implemented in Welsh as Gorchymyn Cefnffordd yr A44 (Llanbadarn Fawr, Ceredigion) (Gwahardd Cerbydau, Beicwyr a Cherddwyr Dros Dro) 2019
 83. ^ This Order was also implemented in Welsh as Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 9 (Cyfnewidfa Treborth) i Gyffordd 10 (Cyfnewidfa Ffordd Caernarfon), Bangor, Gwynedd) (Gwahardd Cerbydau, Beicwyr a Cherddwyr Dros Dro) 2019
 84. ^ This Order was also implemented in Welsh as Gorchymyn Cefnffordd yr A487 (Corris Uchaf i Finffordd, Gwynedd) (Gwahardd Cerbydau Mawr Dros Dro) 2019
 85. ^ This Order was also implemented in Welsh as Rheoliadau Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Gwybodaeth Benodedig) (Cymru) 2019
 86. ^ This Order was also implemented in Welsh as Gorchymyn Deddf Cydraddoldeb 2010 (Cychwyn Rhif 14) (Cymru) 2019
 87. ^ This Order was also implemented in Welsh as Rheoliadau Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Isafbris Uned) (Cymru) 2019
 88. ^ This Order was also implemented in Welsh as Rheoliadau Ardrethu Annomestig (Darpariaethau Amrywiol) (Rhif 2) (Diwygio) (Cymru) 2019
 89. ^ This Order was also implemented in Welsh as Gorchymyn Cefnffyrdd yr A449 a'r A40 (Cyfnewidfa Coldra, Casnewydd i Ffin Cymru/Lloegr, Sir Fynwy) (Gwaharddiadau a Chyfyngiadau Traffig Dros Dro) 2019
 90. ^ This Order was also implemented in Welsh as Gorchymyn Deddf Tai (Cymru) 2014 (Cychwyn Rhif 10) 2019
 91. ^ This Order was also implemented in Welsh as Rheoliadau Cig (Ffioedd Rheolaethau Swyddogol) (Cymru) (Diwygio) 2019
 92. ^ This Order was also implemented in Welsh as Rheoliadau Cynhyrchion Pysgodfeydd (Taliadau Rheolaethau Swyddogol) (Cymru) (Diwygio) 2019
 93. ^ This Order was also implemented in Welsh as Rheoliadau Rheolaethau Swyddogol ar Fwyd Anifeiliaid a Bwyd (Cymru) (Diwygiadau Amrywiol) 2019
 94. ^ This Order was also implemented in Welsh as Gorchymyn Deddf Llywodraeth Cymru 2006 (Cynigion Cyllidebol a Chyrff Dynodedig) (Diwygio) 2019
 95. ^ This Order was also implemented in Welsh as Gorchymyn Cefnffordd yr A4076 (Hamilton Terrace, Aberdaugleddau, Sir Benfro) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2019
 96. ^ This Order was also implemented in Welsh as Rheoliadau Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg (Cymru) 2019
 97. ^ This Order was also implemented in Welsh as Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Twnnel Penmaen-bach, Bwrdeistref Sirol Conwy) (Gwaharddiadau a Chyfyngiadau Traffig Dros Dro) 2019
 98. ^ This Order was also implemented in Welsh as Rheoliadau Organeddau a Addaswyd yn Enetig (Eu Gollwng yn Fwriadol a'u Symud ar draws Ffin) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â'r UE) (Rhif 2) 2019
 99. ^ This Order was also implemented in Welsh as Rheoliadau Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Blaendal Cadw) (Gwybodaeth Benodedig) (Cymru) 2019
 100. ^ This Order was also implemented in Welsh as Gorchymyn Ardrethu Annomestig (Lluosydd) (Cymru) 2019
 101. ^ This Order was also implemented in Welsh as Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 2 (Cyfnewidfa T? Mawr), Caergybi, Ynys Môn i Gyffordd 11 (Cyfnewidfa Llys y Gwynt), Bangor, Gwynedd) (Gwahardd Cerbydau, Beicwyr a Cherddwyr Dros Dro) 2019
 102. ^ This Order was also implemented in Welsh as Gorchymyn y Cod Ymarfer Diwygiedig ar arfer swyddogaethau gwasanaethau cymdeithasol mewn perthynas â Rhan 10 (Eirioli) o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 (Diwrnod Penodedig) (Cymru) 2019
 103. ^ This Order was also implemented in Welsh as Gorchymyn Cefnffyrdd yr A487 a'r A40 (Abergwaun, Sir Benfro) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2019
 104. ^ This Order was also implemented in Welsh as Gorchymyn Ardrethu Annomestig (Rhyddhad Ardrethi i Fusnesau Bach) (Cymru) (Diwygio) 2019
 105. ^ This Order was also implemented in Welsh as Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Twnnel Conwy, Bwrdeistref Sirol Conwy) (Gwaharddiadau a Chyfyngiadau Traffig Dros Dro) 2019

References

 1. ^ a b "Search Results". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 2. ^ "The International Driving Permits (Fees) (EU Exit) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 3. ^ "The A55 & A494 Trunk Roads (East of St David's Interchange to Pinfold Lane, Ewloe, Flintshire) (Temporary Traffic Prohibitions & Restriction) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 4. ^ "The A458 Trunk Road (East of Middletown to Nant-y-Dugoed, Powys) (Temporary Speed Restrictions & No Overtaking) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 5. ^ "The Blood Safety and Quality (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 6. ^ "The Weights and Measures etc. (Miscellaneous) (Amendment) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 7. ^ "The Protocol 1 to the EEA Agreement (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 8. ^ "The A489 Trunk Road (Newtown to Caersws, Powys) (Temporary Speed Restrictions & No Overtaking) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 9. ^ "The A470 Trunk Road (Llangurig, Powys to Mallwyd, Gwynedd) (Temporary Speed Restrictions & No Overtaking) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 10. ^ "The Diocese of Lincoln (Educational Endowments) (Navenby Church of England School) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 11. ^ "The Universal Credit (Transitional Provisions) (SDP Gateway) Amendment Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 12. ^ "The Council Tax Reduction Schemes (Prescribed Requirements and Default Scheme) (Wales) (Amendment) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 13. ^ "The Infrastructure Planning (Water Resources) (England) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 14. ^ "The Excise Goods (Holding, Movement and Duty Point) (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 15. ^ "The Excise Duties (Miscellaneous Amendments) (EU Exit) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 16. ^ "The Excise Duties (Miscellaneous Amendments) (EU Exit) (No. 2) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 17. ^ "The Leghold Trap and Pelt Imports (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 18. ^ "The A44 Trunk Road (Llangurig, Powys to Aberystwyth, Ceredigion) (Temporary Speed Restrictions & No Overtaking) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 19. ^ "The Spring Traps Approval (Wales) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 20. ^ "The A470 Trunk Road (Builth Wells to Llangurig, Powys) (Temporary Speed Restrictions & No Overtaking) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 21. ^ "The Horizon 2020 Framework Programme for Research and Innovation (EU Exit) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 22. ^ "The Humane Trapping Standards Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 23. ^ "The Online Pornography (Commercial Basis) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 24. ^ "The Ionising Radiation (Environmental and Public Protection) (Miscellaneous Amendments) (EU Exit) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 25. ^ "The Environment, Food and Rural Affairs (Environmental Impact Assessment) (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 26. ^ "The Sanctions (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 27. ^ "The Universal Credit (Restriction on Amounts for Children and Qualifying Young Persons) (Transitional Provisions) Amendment Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 28. ^ "The Finance Act 2004 (Standard Lifetime Allowance) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 29. ^ "The M4 Motorway & A470 Trunk Road (Coryton Interchange, Cardiff to Cefn Coed Roundabout, Merthyr Tydfil) (Temporary Prohibition of Vehicles & Cyclists) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 30. ^ "The Drainage (Environmental Impact Assessment) (Amendment) (Northern Ireland) (EU Exit) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 31. ^ "The Water and Floods (Amendment) (Northern Ireland) (EU Exit) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 32. ^ "The A489 Trunk Road (Cemmaes Road to Machynlleth, Powys) (Temporary Speed Restrictions and No Overtaking) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 33. ^ "The Renewables Obligation (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 34. ^ "The Homes and Communities Agency (Transfer of Property etc.) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 35. ^ "The Welfare Reform Act 2012 (Commencement No. 31 and Savings and Transitional Provisions and Commencement No. 21 and 23 and Transitional and Transitory Provisions (Amendment)) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 36. ^ "The Credit Institutions and Insurance Undertakings Reorganisation and Winding Up (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 37. ^ "The Environmental Permitting (England and Wales) (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 38. ^ "The Plant Health (Ips typographus) (England) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 39. ^ "The Tobacco Products and Nicotine Inhaling Products (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 40. ^ "The Merchant Shipping (Prevention of Oil Pollution) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 41. ^ "The Value Added Tax (Finance) (EU Exit) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 42. ^ "The Food for Specific Groups (Information and Compositional Requirements) (Amendment) (England) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 43. ^ "The A5 Trunk Road (Halton Roundabout, Chirk, Wrexham County Borough to Pentrefoelas, Conwy County Borough) (Temporary Traffic Prohibitions) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 44. ^ "The A470 Trunk Road (Powys/Merthyr Tydfil County Boundary to Builth Wells, Powys) (Temporary Speed Restrictions & No Overtaking) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 45. ^ "The Statistics of Trade (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 46. ^ "The A487 and A40 Trunk Roads (Fishguard, Pembrokeshire) (Temporary Traffic Prohibitions and Restrictions) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 47. ^ "The Agricultural Holdings (Units of Production) (Wales) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 48. ^ "The Smoke Control Areas (Authorised Fuels) (Wales) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 49. ^ "The Smoke Control Areas (Exempted Classes of Fireplace) (Wales) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 50. ^ "The A55 Trunk Road (Junction 3 (Pencaledog Interchange) to Junction 4 (Dalar Hir Interchange), Isle of Anglesey) (Temporary Prohibition of Vehicles, Cyclists & Pedestrians) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 51. ^ "The A48 Trunk Road (Cross Hands Roundabout to Pont Abraham Roundabout, Carmarthenshire) (Temporary Traffic Prohibitions and Restrictions) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 52. ^ "The A55 Trunk Road (Eastbound Carriageway between Junction 23 (Llanddulas) and Junction 24 (Faenol Interchange), Conwy County Borough) (Temporary Prohibition of Vehicles, Cyclists and Pedestrians) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 53. ^ "The South Norfolk (Electoral Changes) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 54. ^ "The Leeds (Electoral Changes) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 55. ^ "The Equine Identification (Wales) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 56. ^ "The A483 Trunk Road (Newtown to Llanymynech, Powys) (Temporary Speed Restrictions & No Overtaking) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 57. ^ "The Value Added Tax (Miscellaneous Amendments and Revocations) (EU Exit) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 58. ^ "The Value Added Tax (Accounting Procedures for Import VAT for VAT Registered Persons and Amendment) (EU Exit) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 59. ^ "The Technical and Further Education Act 2017 (Commencement No. 5) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 60. ^ "The Human Medicines (Amendment) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 61. ^ "The Investment Allowance and Cluster Area Allowance (Relevant Income: Tariff Receipts) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 62. ^ "The South Oxfordshire (Electoral Changes) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 63. ^ "The Central Bedfordshire (Electoral Changes) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 64. ^ "The Mission and Pastoral etc. (Amendment) Measure 2018 (Commencement No. 3) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 65. ^ "The Church of England (Miscellaneous Provisions) Measure 2018 (Commencement) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 66. ^ "The Anti-social Behaviour, Crime and Policing Act 2014 (Amendment) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 67. ^ "The Taxation (Cross-border Trade) Act 2018 (Appointed Day No. 2) (EU Exit) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 68. ^ "The Food for Specific Groups (Information and Compositional Requirements) (Amendment) (Wales) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 69. ^ "The Animals (Scientific Procedures) Act 1986 (EU Exit) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 70. ^ "The Value Added Tax (Tour Operators) (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 71. ^ "The Air Quality (Amendment of Domestic Regulations) (EU Exit) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 72. ^ "The A55 Trunk Road (Pen-y-clip Tunnel, Conwy County Borough) (Temporary Traffic Prohibitions & Restrictions) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 73. ^ "The Zoonotic Disease Eradication and Control (Amendment) (Northern Ireland) (EU Exit) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 74. ^ "The European Research Infrastructure Consortium (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 75. ^ "The Air Navigation (Restriction of Flying) (Royal International Air Tattoo, Royal Air Force Fairford) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 76. ^ "The Air Navigation (Restriction of Flying) (Old Warden) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 77. ^ "The Air Navigation (Restriction of Flying) (Cheltenham Festival) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 78. ^ "The Air Navigation (Restriction of Flying) (Hardendale) (Emergency) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 79. ^ "The Railways (Access, Management and Licensing of Railway Undertakings) (Amendment) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 80. ^ "The Income Tax (Pay As You Earn) (Amendment) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 81. ^ "The Social Security (Contributions) (Amendment) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 82. ^ "The Town and Country Planning (Manston Airport) Special Development Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 83. ^ "The Electronic Commerce (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 84. ^ "The Genetically Modified Organisms (Amendment) (England) (EU Exit) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 85. ^ "The Electronic Identification and Trust Services for Electronic Transactions (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 86. ^ "The Genetically Modified Organisms (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 87. ^ "The Value Added Tax and Excise Personal Reliefs (Special Visitors and Goods Permanently Imported) (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 88. ^ "The Livestock (Records, Identification and Movement) (Miscellaneous Amendments) (Wales) (EU Exit) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 89. ^ "The Competition (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 90. ^ "The Animal By-Products and Transmissible Spongiform Encephalopathies (Miscellaneous Amendments) (Wales) (EU Exit) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 91. ^ "The A494 Trunk Road (Queensferry Interchange, Flintshire) (Temporary Prohibition of Vehicles, Cyclists & Pedestrians) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 92. ^ "The Control of Mercury (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 93. ^ "The Church Property Measure 2018 (Commencement) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 94. ^ "The Church of England Pensions Measure 2018 (Commencement and Savings) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 95. ^ "The Ecumenical Relations Measure 2018 (Commencement) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 96. ^ "The Fertilisers (Amendment) (Northern Ireland) (EU Exit) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 97. ^ "The Council Tax and Non-Domestic Rating (Demand Notices) (England) (Amendment) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 98. ^ "The EU Export Credits Legislation (Revocation) (EU Exit) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 99. ^ "The Taxation (Cross-border Trade) Act 2018 (Appointed day No. 3) and the Value Added Tax (Postal Packets and Amendment) (EU Exit) Regulations 2018 (Appointed day) (EU Exit) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 100. ^ "The Taxation (Cross-border Trade) Act 2018 (Value Added Tax Transitional Provisions) (EU Exit) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 101. ^ "The Electricity (Individual Exemptions from the Requirement for a Transmission Licence) (England and Wales) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 102. ^ "The Greenhouse Gas Emissions Trading Scheme (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 103. ^ "The Customs (Export) (EU Exit) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 104. ^ "The Organic Products (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 105. ^ "The Abolition of the Right to Buy and Associated Rights (Wales) Act 2018 (Consequential Amendments and Savings Provisions) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 106. ^ "The Exotic Disease (Amendment) (Northern Ireland) (EU Exit) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 107. ^ "The Water (Amendment) (Northern Ireland) (EU Exit) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 108. ^ "The Customs (Records) (EU Exit) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 109. ^ "The Radioactive Contaminated Land (Modification of Enactments) (Wales) (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 110. ^ "The Elections (Wales) (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 111. ^ "The Service Charges (Consultation Requirements) (Wales) (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 112. ^ "The Animal Breeding (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 113. ^ "The Pesticides (Amendment) (Northern Ireland) (EU Exit) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 114. ^ "The Air Navigation (Restriction of Flying) (Brixham, Devon) (Emergency) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 115. ^ "The Equality Act 2010 (Statutory Duties) (Wales) (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 116. ^ "The Customs Safety and Security (Penalty) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 117. ^ "The A483 Trunk Road (Powys/Carmarthenshire County Boundary to Llandrindod Wells, Powys) (Temporary Speed Restrictions & No Overtaking) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 118. ^ "The Environmental Impact Assessment (Amendment) (Northern Ireland) (EU Exit) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 119. ^ "The Dover (Electoral Changes) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 120. ^ "The Reigate and Banstead (Electoral Changes) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 121. ^ "The Runnymede (Electoral Changes) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 122. ^ "The Wireless Telegraphy (Licence Charges for the 900 MHz Frequency Band and the 1800 MHz Frequency Band) (Amendment) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 123. ^ "The Social Security (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 124. ^ "The Social Security (Amendment) (Northern Ireland) (EU Exit) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 125. ^ "The Civil Legal Aid (Procedure) (Amendment) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 126. ^ "The Marketing of Seeds and Plant Propagating Material (Amendment) (England and Wales) (EU Exit) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 127. ^ "The Plant Health (Wales) (Amendment) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 128. ^ "The Leicestershire County Council (Zouch Bridge Replacement) Bridge Scheme 2017 Confirmation Instrument 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 129. ^ "The Iran (Sanctions) (Human Rights) (EU Exit) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 130. ^ "The Venezuela (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 131. ^ "The Burma (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 132. ^ "The Export Control (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 133. ^ "The Further Education Bodies (Insolvency) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 134. ^ "The Education (Student Fees, Awards and Support) (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 135. ^ "The Customs (Consequential Amendments) (EU Exit) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 136. ^ "The Rights of Passengers in Bus and Coach Transport (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 137. ^ "The Education (Student Fees, Awards and Support etc.) (Amendment) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 138. ^ "The Criminal Procedure (Amendment) Rules 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 139. ^ "The Accounts and Reports (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 140. ^ "The Insolvency (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 141. ^ "The Civil Procedure (Amendment) (EU Exit) Rules 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 142. ^ "The Customs (Contravention of a Relevant Rule) (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 143. ^ "The National Health Service (Paramedic Independent Prescriber and Paramedic Supplementary Prescriber) (Wales) (Miscellaneous Amendments) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 144. ^ "The Food (Amendment) (England) (EU Exit) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 145. ^ "The Communications (Television Licensing) (Amendment) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 146. ^ "The A487 Trunk Road (Aberystwyth, Ceredigion to the Powys/Gwynedd County Boundary at Dyfi Bridge, Powys) (Temporary Speed Restrictions and No Overtaking) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 147. ^ "The A487 Trunk Road (Pembrokeshire/Ceredigion County Boundary, Near Cardigan to Aberystwyth, Ceredigion) (Temporary Speed Restrictions and No Overtaking) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 148. ^ "The A465 Trunk Road (Hardwick Interchange, Abergavenny, Monmouthshire) (Temporary Prohibition of Vehicles, Cyclists & Pedestrians) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 149. ^ "The A40 Trunk Road (Glangrwyney to Pont Wen, Halfway, Powys) (Temporary Speed Restrictions and No Overtaking) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 150. ^ "The Transfrontier Shipment of Radioactive Waste and Spent Fuel (EU Exit) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 151. ^ "The Livestock (Records, Identification and Movement) (Amendment) (Northern Ireland) (EU Exit) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 152. ^ "The Animal Health and Welfare (Amendment) (Northern Ireland) (EU Exit) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 153. ^ "The Pension Protection Fund and Occupational Pension Schemes (Levy Ceiling and Compensation Cap) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 154. ^ "The Merchant Shipping (Technical Requirements for Inland Waterway Vessels) (Amendment) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 155. ^ "The A55 Trunk Road (Eastbound Carriageway between Junction 33 (Northop) & Junction 33b (Ewloe), Flintshire) (Temporary Prohibition of Vehicles, Cyclists & Pedestrians) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 156. ^ "The Marketing of Seeds and Plant Propagating Material (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 157. ^ "The Adult Placement Services (Service Providers and Responsible Individuals) (Wales) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 158. ^ "The Air Navigation (Restriction of Flying) (Brixham, Devon) (Emergency) (Revocation) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 159. ^ "The Regulated Advocacy Services (Service Providers and Responsible Individuals) (Wales) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 160. ^ "The Legal Services Act 2007 (Designation as a Licensing Authority) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 161. ^ "The Welfare Reform Act 2012 (Commencement No. 32 and Savings and Transitional Provisions) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 162. ^ "The A40 Trunk Road (Gibraltar Tunnels, Monmouth, Monmouthshire) (Temporary Traffic Prohibitions & Restrictions) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2020.
 163. ^ "The Nutrition (Miscellaneous Amendments) (Wales) (EU Exit) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2020.
 164. ^ "The Plant Health etc. (Fees) (England) (Amendment) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2020.
 165. ^ "The A55 Trunk Road (Eastbound Carriageway between Junction 31 (Caerwys) & Junction 32a (Billy Jeans), Flintshire) (Temporary Prohibition of Vehicles, Cyclists & Pedestrians) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2020.
 166. ^ "The Consular Fees (Amendment) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2020.
 167. ^ "The Scotland Act 1998 (Specification of Functions and Transfer of Property etc.) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2020.
 168. ^ "The Eritrea (Sanctions) (Overseas Territories) (Revocation) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2020.
 169. ^ "The Sanctions (Overseas Territories) (Amendment) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2020.
 170. ^ "The Naval, Military and Air Forces Etc. (Disablement and Death) Service Pensions (Amendment) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2020.
 171. ^ "The Free School Lunches and Milk (Universal Credit) (Wales) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2020.
 172. ^ "The Waste (Miscellaneous Amendments) (EU Exit) (No. 2) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2020.
 173. ^ "The Education (Student Loans) (Repayment) (Amendment) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2020.
 174. ^ "The Genetically Modified Organisms (Amendment) (Northern Ireland) (EU Exit) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2020.
 175. ^ "The Occupational and Personal Pension Schemes (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2020.
 176. ^ "The Occupational and Personal Pension Schemes (Amendment etc.) (Northern Ireland) (EU Exit) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2020.
 177. ^ "The Driving Licences (Amendment) (Northern Ireland) (EU Exit) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2020.
 178. ^ "The Nuclear Safeguards (Fissionable Material and Relevant International Agreements) (EU Exit) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2020.
 179. ^ "The Nuclear Safeguards (EU Exit) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2020.
 180. ^ "The Crawley (Electoral Changes) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2020.
 181. ^ "The Norwich (Electoral Changes) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2020.
 182. ^ "The Designation of Schools Having a Religious Character (Independent Schools) (England) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 183. ^ "The Designation of Schools Having a Religious Character (England) (No. 2) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 184. ^ "The Access to the Countryside (Coastal Margin) (Newport Bridge to North Gare) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 185. ^ "The Air Navigation (Restriction of Flying) (Glasgow) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 186. ^ "The International Bank for Reconstruction and Development (General Capital Increase) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 187. ^ "The International Bank for Reconstruction and Development (Selective Capital Increase) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 188. ^ "The Air Navigation (Restriction of Flying) (Thames Estuary) (Emergency) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 189. ^ "The Heavy Commercial Vehicles in Kent (No. 3) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 190. ^ "The Weights and Measures Act 1985 (Amendment) and Units of Measurement Regulations 1986 (Amendment) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 191. ^ "The Financial Services (Electronic Money, Payment Services and Miscellaneous Amendments) (EU Exit) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 192. ^ "The Invasive Alien Species (Enforcement and Permitting) (Amendment) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 193. ^ "The Value Added Tax (Miscellaneous Amendments and Transitional Provisions) (EU Exit) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 194. ^ "The Customs and Excise (Miscellaneous Provisions and Amendments) (EU Exit) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 195. ^ "The Excise Duties (Miscellaneous Amendments) (EU Exit) (No. 4) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 196. ^ "The Food Information (Amendment) (England) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 197. ^ "The Customs Safety and Security Procedures (EU Exit) (No. 2) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 198. ^ "The Animal Health, Invasive Alien Species, Plant Breeders' Rights and Seeds (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 199. ^ "The Data-gathering Powers (Relevant Data) (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 200. ^ "The Southern Inshore Fisheries and Conservation (Amendment) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 201. ^ "The Air Services (Competition) (Amendment and Revocation) (EU Exit) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 202. ^ "The Trade in Animals and Animal Products (Legislative Functions) and Veterinary Surgeons (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 203. ^ "The A4042 Trunk Road (Caerleon Roundabout, Newport to Cwmbran Roundabout, Torfaen) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 204. ^ "The Tonnage Tax (Training Requirement) (Amendment etc.) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 205. ^ "The Town and Country Planning (North Weald Airfield) (EU Exit) Special Development Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 206. ^ "The Animal Health and Genetically Modified Organisms (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 207. ^ "The Town and Country Planning (Waterbrook Ashford) (EU Exit) Special Development Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 208. ^ "The Town and Country Planning (Car Park D Ebbsfleet International Station) (EU Exit) Special Development Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 209. ^ "The Capital Requirements (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 210. ^ "The Risk Transformation and Solvency 2 (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 211. ^ "The Prospectus (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 212. ^ "The Air Navigation (Restriction of Flying) (Thames Estuary) (Emergency) (Revocation) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 213. ^ "The Export Control (Sanctions) (Amendment) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 214. ^ "The Taxation of Chargeable Gains Act 1992, Schedule 8B (Substitution of Dates) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 215. ^ "The Finance Act 2009, Sections 101 and 102 (Penalties for Offshore Evasion or Non-Compliance) (Appointed Day) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 216. ^ "The North Western Inshore Fisheries and Conservation (Amendment) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 217. ^ "The Value Added Tax (Section 55A) (Specified Services and Excepted Supplies) (Change of Commencement Day) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 218. ^ "The Social Security (Industrial Injuries) (Prescribed Diseases) Amendment Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 219. ^ "The British Nationality (General) (Amendment) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 220. ^ "The Income-related Benefits (Subsidy to Authorities) Amendment Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 221. ^ "The M4 Motorway (Junction 41 (Pentyla) to Junction 42 (Earlswood), Neath Port Talbot) (Temporary 50 mph Speed Limit) Order 2018 (Revocation) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 222. ^ "The Competition (Amendment etc.) (EU Exit) (No. 2) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 223. ^ "The Product Safety, Metrology and Mutual Recognition Agreement (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 224. ^ "The Specific Food Hygiene (Regulation (EC) No. 853/2004) (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 225. ^ "The A55 Trunk Road (Junction 36 (Warren Interchange) to the Wales/England Border, Flintshire) (Temporary Prohibition of Vehicles, Cyclists and Pedestrians) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 226. ^ "The Universal Credit (Childcare Costs and Minimum Income Floor) (Amendment) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 227. ^ "The Taxation of Hybrid Capital Instruments (Amendment of Section 475C of the Corporation Tax Act 2009) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 228. ^ "The Hybrid and Other Mismatches (Financial Instrument: Exclusions) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 229. ^ "The Genetically Modified Organisms (Deliberate Release) (Amendment) (England) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 230. ^ "The Ecodesign for Energy-Related Products and Energy Information (Amendment) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 231. ^ "The Midland Metro (Penalty Fares) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 232. ^ "The Financial Services and Markets Act 2000 (Benchmarks) (Amendment) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 233. ^ "The Plant Health etc. (Miscellaneous Fees) (England) (Amendment) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 234. ^ "The Isles of Scilly (Application of Water Legislation) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 235. ^ "The Houses in Multiple Occupation (Specified Educational Establishments) (England) (Amendment) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 236. ^ "The Organ Donation (Deemed Consent) Act 2019 (Commencement No. 1) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 237. ^ "The Appeals to Traffic Commissioners (Procedure) (England) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 238. ^ "The Public Service Vehicles (Registration of Local Services in Enhanced Partnership Areas) (England) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 239. ^ "The A55 Trunk Road (Junction 5 (Treban Interchange) to Junction 6 (Nant Turnpike Interchange), Isle of Anglesey) (Temporary Prohibition of Vehicles, Cyclists & Pedestrians) (No.2) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 240. ^ "The School Teachers' Pay and Conditions (England) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 241. ^ "The Abergelli Power Gas Fired Generating Station Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 242. ^ "The Local Authorities (Change to the Years of Ordinary Elections) (Wales) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 243. ^ "The International Driving Permits (Fees) (EU Exit) (Revocation) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 244. ^ "The M20 Junction 10a Development Consent (Amendment) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 245. ^ "The Fisheries, Aquaculture and Marine (Functions Exercisable in or as Regards Scotland) (Amendment) (EU Exit) (No. 2) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 246. ^ "The Air Navigation (Restriction of Flying) (Thames Estuary) (No. 2) (Emergency) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 247. ^ "The Police Act 1997 (Criminal Records and Registration) (Jersey) (Amendment) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 248. ^ "The Police Act 1997 (Criminal Records and Registration) (Guernsey) (Amendment) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 249. ^ "The Police Act 1997 (Criminal Records and Registration) (Isle of Man) (Amendment) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 250. ^ "The A458 Trunk Road (Broad Street and High Street, Welshpool, Powys) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 251. ^ "The Agriculture (Calculation of Value for Compensation) (Revocations) (Wales) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 252. ^ "The Agriculture (Model Clauses for Fixed Equipment) (Wales) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 253. ^ "The Plant Health (Wales) (Amendment) (No. 3) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 254. ^ "The Retained EU Law (Miscellaneous Amendments) (Wales) (EU Exit) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 255. ^ "The Customs (Import Duty) (EU Exit) Regulations 2018 and the Customs (Export) (EU Exit) Regulations 2019 (Appointed Day) (EU Exit) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 256. ^ "The Air Navigation (Restriction of Flying) (Thames Estuary) (No. 2) (Emergency) (Revocation) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 257. ^ "The Sea Fishing (Miscellaneous Amendments) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 258. ^ "The Environmental Damage (Prevention and Remediation) (England) (Amendment) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 259. ^ "The Air Navigation (Minimum Age for Operators of Small Unmanned Aircraft) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 260. ^ "The Humane Trapping Standards (England and Wales) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 261. ^ "The Spirit Drinks and Scotch Whisky (Amendment) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 262. ^ "The Pesticides (Amendment) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 263. ^ "The Healthcare (European Economic Area and Switzerland Arrangements) (EU Exit) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 264. ^ "The A55 Trunk Road (Slip Roads at Junction 2 (Holyhead Interchange) & Junction 5 (Treban Interchange), Anglesey) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 265. ^ "The Social Security (Iceland) (Liechtenstein) (Norway) (Citizens' Rights Agreement) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 266. ^ "The Social Security (Switzerland) (Citizens' Rights Agreement) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 267. ^ "The Merchant Shipping (Marine Equipment) (Amendment) (UK and US Mutual Recognition Agreement) (EU Exit) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 268. ^ "The Pilotage Act 1987 (Amendment) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 269. ^ "The M4 Motorway (Rogiet Toll Plaza, Monmouthshire) (50 mph Speed Limit) Regulations 2010 (Revocation) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 270. ^ "The Cross-border Trade (Public Notices) (EU Exit) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 271. ^ "The Welfare of Animals at the Time of Killing (England and Northern Ireland) (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 272. ^ "The Railways (Safety, Access, Management and Interoperability) (Miscellaneous Amendments and Transitional Provision) (EU Exit) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 273. ^ "The Common Fisheries Policy and Animals (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 274. ^ "The Agriculture, Environment and Rural Affairs (Amendment) (Northern Ireland) (EU Exit) (No. 2) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 275. ^ "The Social Security (Capital Disregards) (Amendment) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 276. ^ "The Drax Power (Generating Stations) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 277. ^ "The Genetically Modified Organisms (Deliberate Release) (Amendment) (Wales) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 278. ^ "The Local Loans (Increase of Limit) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 279. ^ "The Crime (Overseas Production Orders) Act 2019 (Commencement No. 1) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 280. ^ "The Trade Remedies (Increase in Imports Causing Serious Injury to UK Producers) (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 281. ^ "The Air Navigation (Restriction of Flying) (Birkhall) (Restricted Zone EG R705) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 282. ^ "The Air Navigation (Restriction of Flying) (Balmoral) (Restricted Zone EG R704) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 283. ^ "The A6055 (A1(M) Junction 52, Catterick Interchange) (Trunking) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 284. ^ "The Misuse of Drugs Act 1971 (Amendment) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 285. ^ "The Inspectors of Education, Children's Services and Skills (No. 3) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 286. ^ "The Fire and Rescue Services (Appointment of Inspector) (Wales) (Revocation) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 287. ^ "The Patents (Isle of Man) (Amendment) (EU Exit) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 288. ^ "The Air Navigation (Restriction of Flying) (State Opening of Parliament) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 289. ^ "The Air Navigation (Restriction of Flying) (Port of Dover) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 290. ^ "The National Health Service (Amendments Relating to Serious Shortage Protocols) (Wales) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 291. ^ "The Sea Fishing (Miscellaneous Amendments) (Wales) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 292. ^ "The Legislation (Wales) Act 2019 (Commencement) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 293. ^ "The Rural Affairs (Miscellaneous Amendments) (Wales) (EU Exit) (No. 2) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 294. ^ "The Registered Designs and Trade Marks (Isle of Man) (Amendment) (EU Exit) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 295. ^ "The Public Health (Minimum Price for Alcohol) (Wales) Act 2018 (Commencement No. 1) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 296. ^ "The Companies House Trading Fund (Revocation) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 297. ^ "The Civil Jurisdiction and Judgments (Civil and Family) (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 298. ^ "The Rights, Equality and Citizenship Programme (Revocation) (EU Exit) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 299. ^ "The Persistent Organic Pollutants (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 300. ^ "The Public Interest Disclosure (Prescribed Persons) (Amendment) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 301. ^ "The Agricultural Products, Food and Drink (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 302. ^ "The Common Organisation of the Markets in Agricultural Products (Producer Organisations and Wine) (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 303. ^ "The Common Agricultural Policy (Market Measures, Notifications and Direct Payments) (Miscellaneous Amendments) (EU Exit) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 304. ^ "The Hybrid and Other Mismatches (Financial Instruments: Excluded Instruments) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 305. ^ "The Taxation (Cross-border Trade) (Miscellaneous Provisions) (EU Exit) (No. 2) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 306. ^ "The Cableway Installations (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 307. ^ "The Finance Act 2019, Schedule 18 (VAT Groups: Eligibility) (Appointed Day) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 308. ^ "The Northern Ireland (Ministerial Appointment Functions) (No. 2) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 309. ^ "The Environment (Legislative Functions from Directives) (EU Exit) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 310. ^ "The Local Government Pension Scheme (West Midlands Integrated Transport Authority Pension Fund and West Midlands Pension Fund Merger) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 311. ^ "The INSPIRE (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 312. ^ "The Nicaragua (Asset-Freezing) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 313. ^ "The Control of Trade in Endangered Species (Miscellaneous Amendments) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 314. ^ "The Air Navigation (Restriction of Flying) (Edinburgh) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 315. ^ "The M4 Motorway (Junction 35 (Pencoed), Bridgend County Borough) (Temporary 40 mph Speed Limit) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 316. ^ "The Jobseeker's Allowance and Universal Credit (Higher-Level Sanctions) (Amendment) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 317. ^ "The Housing and Planning Act 2016 (Commencement No. 11) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 318. ^ "The A4042 Trunk Road (Cwmbran Roundabout to Pontypool Roundabout, Torfaen) (Temporary Traffic Prohibitions and 40 mph Speed Limit) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 319. ^ "The Electronic Commerce and Solvency 2 (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 320. ^ "The Misuse of Drugs and Misuse of Drugs (Designation) (Amendment) (England, Wales and Scotland) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 321. ^ "The School Teachers' Pay and Conditions (Wales) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 322. ^ "The Northern Ireland (Extension of Period for Executive Formation) (No. 2) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 323. ^ "The A40 Trunk Road (Llandovery Level Crossing, Llandovery, Carmarthenshire) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 324. ^ "The Agricultural Products, Food and Drink (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 325. ^ "The Magistrates' Courts (Amendment) Rules 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 326. ^ "The Magistrates' Courts (Proceeds of Crime Act 2002 (External Requests and Orders) Order 2005, Part 5A, and Miscellaneous Amendments) Rules 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 327. ^ "The Magistrates' Courts (Proceeds of Crime Act 2002 (External Requests and Orders) Order 2005, Part 5B) Rules 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 328. ^ "The Cross-Border Distribution of Funds, Proxy Advisors, Prospectus and Gibraltar (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 329. ^ "The Mental Health Units (Use of Force) Act 2018 Commencement (No. 1) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 330. ^ "The A470 & A479 Trunk Roads (Llyswen, Powys) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 331. ^ "The Animal Health and Welfare (Miscellaneous Amendments) (Wales) (EU Exit) (Amendment) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 332. ^ "The Rural Affairs (Miscellaneous Amendments) (Wales) (EU Exit) (No. 3) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 333. ^ "The A483 Trunk Road (Ffairfach Level Crossing, Ffairfach, Carmarthenshire) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 334. ^ "The Plant Health etc. (Miscellaneous Fees) (Wales) (Amendment) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 335. ^ "The Passenger and Goods Vehicles (Tachographs) (Amendment etc.) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 336. ^ "The Cross-border Trade (Public Notices) (EU Exit) (Revocation) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 337. ^ "The Seeds (Amendment etc.) (Wales) (EU Exit) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 338. ^ "The Immigration (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 339. ^ "The Accreditation of Forensic Service Providers (Amendment) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 340. ^ "The Human Medicines and Medical Devices (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 341. ^ "The Air Navigation (Restriction of Flying) (West Thurrock) (Emergency) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 342. ^ "The Small-scale Radio Multiplex and Community Digital Radio Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 343. ^ "The Heavy Commercial Vehicles in Kent (No. 1) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 344. ^ "The European Parliamentary Elections Etc. (Repeal, Revocation, Amendment and Saving Provisions) (United Kingdom and Gibraltar) (EU Exit) (Amendment) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 345. ^ "The Financial Services (Miscellaneous) (Amendment) (EU Exit) (No. 3) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 346. ^ "The Air Navigation (Restriction of Flying) (West Thurrock) (Emergency) (Revocation) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 347. ^ "The Statutory Auditors, Third Country Auditors and International Accounting Standards (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 348. ^ "The Gas Tariffs Code (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 349. ^ "The Heavy Commercial Vehicles in Kent (No. 2) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 350. ^ "The Legal Aid, Sentencing and Punishment of Offenders Act 2012 (Legal Aid for Separated Children) (Miscellaneous Amendments) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 351. ^ "The Criminal Justice Act 1988 (Reviews of Sentencing) (Amendment) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 352. ^ "The Air Navigation (Restriction of Flying) (Carlisle) (Emergency) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 353. ^ "The Non-Domestic Rating Contributions (Wales) (Amendment) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 354. ^ "The Air Navigation (Restriction of Flying) (Tilbury Docks) (Emergency) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 355. ^ "The Freedom of Establishment and Free Movement of Services (EU Exit) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 356. ^ "The Agriculture (Miscellaneous Amendments) (EU Exit) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 357. ^ "The Common Organisation of the Markets in Agricultural Products (Transitional Arrangements etc.) (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 358. ^ "The Agricultural Holdings Act 1986 (Variation of Schedule 8) (Wales) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 359. ^ "The Common Agricultural Policy and Common Organisation of the Markets in Agricultural Products (Miscellaneous Amendments) (EU Exit) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 360. ^ "The Air Navigation (Restriction of Flying) (Tilbury Docks) (Emergency) (Revocation) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 361. ^ "The Genetically Modified Organisms (Deliberate Release) (Amendment) (Wales) (Amendment) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 362. ^ "The Rural Affairs and Environment (Miscellaneous Amendments) (Wales) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 363. ^ "The Import and Export Licences (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 364. ^ "The Pesticides (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 365. ^ "The A4042 Trunk Road (Llanellen, Monmouthshire) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 366. ^ "The Air Navigation (Restriction of Flying) (Carlisle) (Emergency) (Revocation) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 367. ^ "The A40 Trunk Road and Link Road (Travellers' Rest, Carmarthenshire) (Temporary 30 MPH Speed Limit) & (Travellers' Rest Junction, Carmarthenshire) (Temporary Prohibition of Vehicles and 30 MPH Speed Limit) Orders 2018 (Revocation) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 368. ^ "The A40 Trunk Road (Travellers Rest, Carmarthenshire) (50 mph & 30 mph Speed Limits) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 369. ^ "The Over the Counter Derivatives, Central Counterparties and Trade Repositories (Amendment, etc., and Transitional Provision) (EU Exit) (No. 2) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 370. ^ "The Pollution Prevention and Control (Designation of Directives) (England and Wales) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 371. ^ "The Food Information (Wales) (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 372. ^ "The Firearms (Amendment) (No. 2) Rules 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 373. ^ "The Firearms Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 374. ^ "The Highways England Company Limited M11 Harlow North Junction (7A) (Slip Roads, Special Roads) Scheme 2018 Confirmation Instrument 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 375. ^ "The Common Organisation of the Markets in Agricultural Products and Common Agricultural Policy (Miscellaneous Amendments etc.) (EU Exit) (No. 2) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 376. ^ "The European Union (Withdrawal) Act 2018 (Exit Day) (Amendment) (No. 3) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 377. ^ "The Environment and Wildlife (Legislative Functions) (EU Exit) (Amendment) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 378. ^ "The Finance Act 2004 (Specified Pension Schemes) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 379. ^ "The Greater London Authority Elections (Amendment) Rules 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 380. ^ "The Insolvency Practitioners and Insolvency Services Account (Fees) (Amendment) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 381. ^ "The M11 Motorway (Junctions 8 to 9) (Offside Lane Restriction) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 382. ^ "The Cross-border Parcel Delivery Services (EU Information Requirements) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 383. ^ "The M4 Motorway (Junctions 3 to 12) (Variable Speed Limits) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 384. ^ "The Social Security, Child Benefit and Child Tax Credit (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 385. ^ "The National Health Service Commissioning Board and Clinical Commissioning Groups (Responsibilities and Standing Rules) (Amendment) (No. 2) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 386. ^ "The Occupational Pensions (Revaluation) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 387. ^ "The Data Protection Act 2018 (Commencement No. 3) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 388. ^ "The Greater London Authority (Consolidated Council Tax Requirement Procedure) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 389. ^ "The Children and Social Work Act 2017 (Commencement No. 6 and Saving Provision) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 390. ^ "The Scotland Act 2016 (Commencement No. 5) (Amendment) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 391. ^ "The Scotland Act 2016 (Transitional) (Amendment) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 392. ^ "The Greenhouse Gas Emissions Trading Scheme (Amendment) (No. 3) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 393. ^ "The Electricity and Gas (Energy Company Obligation) (Amendment) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 394. ^ "The Eggs and Poultrymeat (England) (Amendment) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 395. ^ "The Waste and Environmental Protection (Amendment) (Northern Ireland) (EU Exit) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 396. ^ "The Network and Information Systems (Amendment etc.) (EU Exit) (No. 2) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 397. ^ "The National Health Service (General Dental Services Contracts and Personal Dental Services Agreements) (Amendment) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 398. ^ "The Terrorism Act 2000 (Proscribed Organisations) (Amendment) (No. 2) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 399. ^ "The A465 Trunk Road (Ebbw Vale West Junction, Blaenau Gwent to Hardwick Roundabout, Monmouthshire) (Temporary Traffic Prohibitions and Restrictions) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 400. ^ "The A44 Trunk Road (Llanbadarn Fawr, Ceredigion) (Temporary Prohibition of Vehicles, Cyclists and Pedestrians) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 401. ^ "The Local Government Pension Scheme (Amendment) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 402. ^ "The Wireless Telegraphy (Mobile Repeater) (Exemption) (Amendment) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 403. ^ "The Representation of the People (Annual Canvass) (Amendment) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 404. ^ "The Income Tax (Trading and Other Income) Act 2005 (Amendments to Chapter 2A of Part 5) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 405. ^ "The Agricultural Holdings (Units of Production) (England) (No. 2) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 406. ^ "The Parliamentary Elections (Returning Officers' Charges) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 407. ^ "The Water Abstraction (Transitional Provisions) (Amendment) (England) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 408. ^ "The A55 Trunk Road (Junction 9 (Treborth Interchange) to Junction 10 (Caernarfon Road Interchange), Bangor, Gwynedd) (Temporary Prohibition of Vehicles, Cyclists & Pedestrians) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 409. ^ "The Newcastle Upon Tyne, North Tyneside and Northumberland Combined Authority (Adult Education Functions) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 410. ^ "The Civil Partnership (Opposite-sex Couples) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 411. ^ "The Insolvency (Amendment) (EU Exit) (No. 2) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 412. ^ "The Church Representation and Ministers Measure 2019 (Commencement) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 413. ^ "The Anguilla Constitution (Amendment) (No. 2) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 414. ^ "The Air Navigation (Restriction of Flying) (River Blackwater) (Emergency) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 415. ^ "The Air Navigation (Restriction of Flying) (River Blackwater) (Emergency) (Revocation) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 416. ^ "The Tamar Bridge and Torpoint Ferry (Revision of Tolls and Traffic Classification) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 417. ^ "The A487 Trunk Road (Corris Uchaf to Minffordd, Gwynedd) (Temporary Prohibition of Large Vehicles) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 418. ^ "The Renting Homes (Fees etc.) (Specified Information) (Wales) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 419. ^ "The Air Navigation (Restriction of Flying) (Portsmouth and The Solent) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 420. ^ "The M6 Toll Motorway (M6 Junction 11A to M6 Toll Junction T8) (Staffordshire) (Temporary Prohibition of Traffic) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 421. ^ "The Equality Act 2010 (Commencement No. 14) (Wales) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 422. ^ "The Parliamentary Elections (Returning Officers' Charges) (Amendment) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 423. ^ "The M6 Toll Motorway (M6 Toll Junction T8 to M6 Junction 11a, Staffordshire) (Temporary Prohibition of Traffic) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 424. ^ "The Public Health (Minimum Price for Alcohol) (Minimum Unit Price) (Wales) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 425. ^ "The Air Navigation (Restriction of Flying) (Watford) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 426. ^ "The Fishery Products (Official Controls Charges) (England) (Amendment) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 427. ^ "The Meat (Official Controls Charges) (England) (Amendment) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 428. ^ "The Official Feed and Food Controls (England) (Miscellaneous Amendments) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 429. ^ "The Non-Domestic Rating (Miscellaneous Provisions) (No. 2) (Amendment) (Wales) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 430. ^ "The A449 & A40 Trunk Roads (Coldra Interchange, Newport to the Wales/England Border, Monmouthshire) (Temporary Traffic Prohibitions & Restrictions) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 431. ^ "The Housing (Wales) Act 2014 (Commencement No. 10) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 432. ^ "The Meat (Official Controls Charges) (Wales) (Amendment) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 433. ^ "The Fishery Products (Official Controls Charges) (Wales) (Amendment) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 434. ^ "The Official Feed and Food Controls (Wales) (Miscellaneous Amendments) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 435. ^ "The Government of Wales Act 2006 (Budget Motions and Designated Bodies) (Amendment) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 436. ^ "The Air Navigation (Restriction of Flying) (Lea Valley and Central London) (No. 2) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 437. ^ "The Air Navigation (Restriction of Flying) (Southwark) (Emergency) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 438. ^ "The Air Navigation (Restriction of Flying) (Southwark) (Emergency) (Revocation) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 439. ^ "The A4076 Trunk Road (Hamilton Terrace, Milford Haven, Pembrokeshire) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 440. ^ "The Official Controls (Animals, Feed and Food, Plant Health Fees etc.) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 441. ^ "The Welsh in Education Strategic Plans (Wales) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 442. ^ "The Public Interest Merger Reference (Gardner Aerospace Holdings Ltd. and Impcross Ltd.) (Pre-emptive Action) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 443. ^ "The A55 Trunk Road (Penmaenbach Tunnel, Conwy County Borough) (Temporary Traffic Prohibitions & Restrictions) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 444. ^ "The Genetically Modified Organisms (Deliberate Release and Transboundary Movement) (Miscellaneous Amendments) (Wales) (EU Exit) (No. 2) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 445. ^ "The Renting Homes (Fees etc.) (Holding Deposit) (Specified Information) (Wales) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 446. ^ "The Air Navigation (Restriction of Flying) (Scapa Flow) (Emergency) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 447. ^ "The Air Navigation (Restriction of Flying) (Scapa Flow) (Emergency) (Revocation) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 448. ^ "The Air Navigation (Restriction of Flying) (New Year's Eve, London) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 449. ^ "The Non-Domestic Rating (Multiplier) (Wales) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 450. ^ "The Whelk Fishing (Wales) (Amendment) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 451. ^ "The Building (Amendment) (Wales) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 452. ^ "The A55 Trunk Road (Junction 2 (T? Mawr Interchange), Holyhead, Anglesey to Junction 11 (Llys y Gwynt Interchange), Bangor, Gwynedd) (Temporary Prohibition of Vehicles, Cyclists & Pedestrians) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 453. ^ "The Revised Code of Practice on the exercise of social services functions in relation to Part 10 (Advocacy) of the Social Services and Well-being (Wales) Act 2014 (Appointed Day) (Wales) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 454. ^ "The A487 & A40 Trunk Roads (Fishguard, Pembrokeshire) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 455. ^ "The Air Navigation (Restriction of Flying) (State Opening of Parliament) (No. 2) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 456. ^ "The Fire and Rescue Services (Appointment of Inspector) (Wales) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 457. ^ "The Education (Inspectors of Education and Training in Wales) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 458. ^ "The Government of Wales Act 2006 (Amendment) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 459. ^ "The Value Added Tax (Place of Supply of Goods) (Amendment) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 460. ^ "The Non-Domestic Rating (Small Business Relief) (Wales) (Amendment) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 461. ^ "The Value Added Tax (Amendment) (No. 2) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 462. ^ "The Excise Goods (Holding, Movement and Duty Point) (Amendment) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 463. ^ "The Money Laundering and Terrorist Financing (Amendment) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 464. ^ "The Turkey (Asset-Freezing) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 465. ^ "The M42 Motorway (Junction 7a to Junction 9) and M6 Toll Motorway (M6 Junction 3a to M6 Toll Junction T2) (Warwickshire) (Temporary Prohibition of Traffic) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 466. ^ "The Marriage (Same-sex Couples) and Civil Partnership (Opposite-sex Couples) (Northern Ireland) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 467. ^ "The Public Interest Merger Reference (Mettis Aerospace Ltd.) (Pre-emptive Action) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 468. ^ "The Designation of Rural Primary Schools (England) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 469. ^ "The Official Controls (Plant Health and Genetically Modified Organisms) (England) Regulations 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2019.
 470. ^ "The A55 Trunk Road (Conwy Tunnel, Conwy County Borough) (Temporary Traffic Prohibitions and Restrictions) Order 2019". Legislation.gov.uk. Retrieved 2020.

  This article uses material from the Wikipedia page available here. It is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0.

List_of_Statutory_Instruments_of_the_United_Kingdom,_2019
   
Music Scenes